Opportunity: 21-26 listopada

0

W dniach 21-26 listopada “Opportunity” badał jasno zabarwioną, interesującą wychodnię.

Łazik “Opportunity” znajduje się na zachodniej krawędzi krateru “Endeavour” i powoli zmierza w kierunku “Doliny Maratońskiej”. Łazikowi pozostał jeszcze około 1 kilometra drogi do miejsca, gdzie może napotkać dużą ilość materiałów ilastych.

Póki co, zatrzymał się przy interesującym obiekcie geologicznym – jasno zabarwionej wychodni. W trakcie sol 3848 (21 listopada) rozpoczął jej badania za pomocą mikroskopu obrazującego MI. Następnie wykonał kilkugodzinny pomiar spektrometrem APXS. Pomiar został powtórzony kolejnego dnia. Od 26 listopada robot zaczął badać skały otaczające wychodnię za pomocą narzędzia RAT. Miejsce działania RAT zostało potem zbadane instrumentami MI i APXS.

Na dzień 26 listopada 2014 (sol 3850) łazik znajdował się w dobrym stanie. Produkcja energii elektrycznej wynosiła 469 Wh. Tau wynosiło 1,458, a współczynnik zapylenia paneli 0,651. Robot przebył 41 kilometrów i 300 metrów.

(NASA/JPL)

Comments are closed.