CST-100 po przeglądzie infrastruktury naziemnej

0

Boeing zakończył przeglądy CBR i CDR infrastruktury naziemnej dla załogowego CST-100.

Boeing i NASA pomyślnie zakończyły zasadniczy przegląd certyfikacji (Certification Baseline Review, CBR) i przegląd kluczowych konstrukcji (CDR) infrastruktury naziemnej potrzebnej do wsparcia lotów załogowych statków CST-100, w ramach Commercial Crew Transportation System. Pierwszy lot statku Boeinga do ISS na zlecenie NASA ma odbyć się w 2017 roku.

Załogowy Boeing CST-100 na rakiecie nośnej - wizualizacja

Załogowy Boeing CST-100 na rakiecie nośnej – wizualizacja / Credit: Boeing

Dzięki pozytywnej ocenie przeglądu CBR firma może teraz zacząć wytwarzanie niektórych elementów sprzętu, jak adapter mocujący statek do rakiety nośnej. „To ważny krok na drodze do osiągnięcia certyfikatu statku załogowego”, powiedział kierownik programu komercyjnych lotów załogowych firmy Boeing, John Mulholland. „Przegląd był dogłębną oceną naszego wyszkolenia, zaplecza technicznego, i naszych procedur działania i procedur lotu.

Był to pierwszy kamień milowy określony przez kontrakt z NASA, otrzymany przez Boeinga we wrześniu tego roku.

Drugim kamieniem milowym przewidzianym przez Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap) był Ground System Critical Design Review, czyli przegląd kluczowych konstrukcji infrastruktury naziemnej. Miał on za zadanie ocenić przygotowanie wszystkich naziemnych elementów infrastruktury (sprzęt naziemny, zaplecze techniczne, makiety, trenażery, centrum kontroli) i procedur. Ten przegląd Boeing również przeszedł pomyślnie.

(Boeing)

Comments are closed.