Sentinel połączył się laserem z Alphasatem

0

Sentinel-1A przesłał pierwsze zdjęcie radarowe Ziemi za pomocą lasera i satelity Alphasat.

W piątek popołudniu satelita Sentinel-1A nawiązał połączenie optyczne z satelitą Alphasat, przesyłając na Ziemię za jego pośrednictwem radarowe zdjęcia powierzchni naszego globu. Połączenie o długości ponad 35 000 km pozwoliło na przesłanie zdjęcia niemal natychmiast po jego zrobieniu.

Zdjęcie radarowe Berlina i okolic przesłane przez Sentinela-1A. Transmisji dokonano laserowo poprzez satelitę Alphasat, 28 listopada 2014

Zdjęcie radarowe Berlina i okolic przesłane przez Sentinela-1A. Północ na prawej krawędzi zdjęcia. / Credit: Copernicus data/ESA (2014)

Pierwsze przesłane tą drogą zdjęcie przedstawia Berlin i okolice. Jest jednym z pierwszych zdjęć, które na Ziemię trafiły przy użyciu promienia laserowego.

Eksperyment zademonstrował zdolność szybkiego przesyłania dużych ilości danych z orbity poprzez łącze optyczne, co otwiera nowe zastosowania w obserwacjach Ziemi, np. w bezpieczeństwie żeglugi lub zarządzaniu kryzysowym. Szybkie pozyskiwanie danych satelitarnych umożliwi ich wykorzystanie w systemach typu Big Data.

Sentinel-1A krąży po orbicie okołobiegunowej o wysokości 700 km. Normalnie przesyła dane wtedy, gdy w przelatuje nad stacjami naziemnymi w Europie. Stacje nawiązują z nim połączenie i pobierają dane. Satelita pośredniczący, jakim był w teście Alphasat, umożliwia znaczne wydłużenie sesji łączności. Alphasat jest satelitą geostacjonarnym (krążącym na wysokości 36 000 km), który europejskie stacje naziemne ma zawsze w polu widzenia. Kilka takich satelitów umożliwi bezustanną komunikację między Ziemią a satelitami na niższych orbitach. Wykorzystanie lasera do komunikacji zapewnia ogromne prędkości przesyłu informacji, do 1,8 gigabitów na sekundę (Gbps). Docelowo takie laserowe połączenia satelita-satelita mają osiągać prędkość do 7,2 Gbps. Przepustowość połączeń radiowych satelita-Ziemia nie przekracza zwykle kilkuset megabitów na sekundę.


Wizualizacja połączenia Sentinel-1A – Alphasat – Ziemia / Credit: ESA/ATG medialab

Alphasat, europejski satelita telekomunikacyjno-technologiczny powstały w partnerstwie publiczno-prywatnym, przenosi moduł łączności optycznej będący zaczątkiem systemu EDRS – European Data Relay System, geostacjonarnego systemu pośredniczenia w przesyle danych. Będzie miał on zastosowanie podobne do radiowego systemu TDRS wykorzystywanym przez NASA, ale będzie też dostępny dla firm, na zasadach komercyjnych.

Przeprowadzony test wymagał znacznego wysiłku organizacyjnego, ale w przyszłości satelita taki jak Sentinel-1A będzie nawiązywał taką łączność automatycznie. Do jego przeprowadzania przez kilka tygodni przygotowywały się ośrodki ESOC i ESRIN Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA),  oraz Niemieckie Centrum Operacji Kosmicznych GSOC w Oberpfaffenhofen.

Terminal łączności laserowej umieszczony na Alphasacie i Sentinelu powstał w firmie Tesat, dzięki finansowaniu z ESA i niemieckiej agencji kosmicznej DLR.

Pierwszy docelowy terminal EDRS znajdzie się w kosmosie w przyszłym roku, na pokładzie satelity Eutelsat 9B. W terminal optyczny będzie też wyposażony Sentinel-2A.

Tytuł pierwszego połączenia laserowego na orbicie również należy do ESA. W 2001 roku europejski satelita technologiczny Artemis nawiązał  laserowe połączenie z satelitą SPOT-4, o przepustowości 50 Mbps. W 2006 roku Artemis pomyślnie nawiązał łączność laserową z samolotem w locie.

Comments are closed.