Konferencja w CBK PAN pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

0

Konferencja „Astronomia i badania kosmiczne w edukacji”, która odbędzie się 8 listopada CBK PAN, uzyskała honorowy patronat MEN.

Konferencja „Astronomia i badania kosmiczne w edukacji”, która odbędzie się w sobotę 8 listopada br. w Centrum Badań Kosmicznych PAN, uzyskała honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej.

Konferencja „Astronomia i badania kosmiczne w edukacji” skierowana jest do astronomów i popularyzatorów astronomii, nauczycieli przedmiotów ścisłych, edukatorów i wszystkich entuzjastów Kosmosu. Za jej organizacją stoją dwie instytucje, z których jedna swoje początki wiąże z pojawieniem się w roku 1919 komety periodycznej Brorsena-Metcalfa (PTMA), a druga już ponad 35 lat prowadzi badania kosmosu (CBK PAN).

Konferencja „Astronomia i badania kosmiczne w edukacji” cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Liczba osób chętnych wziąć udział w wydarzeniu przerosła znacznie oczekiwania organizatorów. Pomimo tego, że trzy tygodnie temu została zakończona rejestracja uczestników, wciąż zgłaszają się osoby chcące wziąć udział w tym wydarzeniu. Pula miejsc została jednak wyczerpana.

Konferencja „Astronomia i badania kosmiczne w edukacji” odbędzie się już w najbliższą sobotę pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

W czasie seminarium będzie możliwość zakupienia książek dr Tomasza Rożka z autografem autora. Dla zainteresowanych będą do kupienia książki:Nauka – to lubię. Od ziarnka piasku do gwiazd” oraz najnowsza „Kosmos”. Natomiast dla największych fanów autor przygotował 2-3 egzemplarze swojej pierwszej książki „Nauka po prostu. Wywiady z wybitnymi”, która była najlepszą książką popularno-naukową w sezonie wydawniczym 2010/2011.

W czasie konferencji zostanie też zaprezentowana książka Roberta Szaja i Przemysława Rudzia pt. „Wszechświat dla wszystkich. Podstawy astronomii i astrofizyki”. Jest to pierwszy wydany w tak dużym nakładzie podręcznik dla osób niewidomych i niedowidzących, który prezentuje najciekawsze zagadnienia związane z badaniami kosmosu. Książka została napisana tekstem powiększonym oraz w języku Braille`a. Już od listopada br. będzie dostępna w bibliotekach i ośrodkach dla niewidomych. Publikacja została zrealizowana przez Fundację Nicolaus Copernicus dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) ma długoletnią historię i wiele znanych nazwisk spośród astronomów, którzy byli członkami Towarzystwa, choćby Bohdan Paczyński czy Aleksander Wolszczan. Członkiem PTMA może być każda chętna osoba, niezależnie od wieku czy wykształcenia, która zadurzyła się w astronomii. Celem Towarzystwa jest uprawianie i szerzenie w społeczeństwie wiedzy o Wszechświecie przez zjednoczenie osób pracujących na polu astronomii i nauk pokrewnych oraz interesowanie się tymi dziedzinami wiedzy, zaznajamianie członków Towarzystwa z najnowszymi postępami wiedzy astronomicznej i nauk pokrewnych oraz pobudzanie do własnych badań oraz popularyzację wiedzy astronomicznej wśród najszerszych sfer społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży.

Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN) to interdyscyplinarny instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, który wystartował 1 kwietnia 1977 r. Prowadzi on za pomocą eksperymentów kosmicznych badania w zakresie fizyki bliskiej przestrzeni kosmicznej, w tym badania Słońca, planet i małych ciał Układu Słonecznego oraz geodynamiki i geodezji planetarnej, a także prace badawczo-rozwojowe w zakresie technologii satelitarnych i technik kosmicznych dla badań Ziemi. CBK PAN brało udział w najbardziej prestiżowych międzynarodowych misjach kosmicznych: Cassini (badania Saturna i jego księżyca, Tytana), Integral (kosmiczne laboratorium wysokich energii), Mars Express (orbiter marsjański) czy Rosetta (misja do komety). W Centrum zbudowano ok. 70 przyrządów, które zostały wyniesione w przestrzeń kosmiczną na pokładach satelitów i sond międzyplanetarnych.

W strukturze Centrum znajdują się także oddziały poza Warszawą, czyli Zakład Fizyki Słońca we Wrocławiu, Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borowcu pod Poznaniem oraz Ośrodek Naukowy Badań Kosmicznych na Zamku Książ w Wałbrzychu. CBK PAN bardzo aktywnie uczestniczy w popularyzacji wiedzy o kosmosie, m.in. bierze udział piknikach i festiwalach naukowych, prowadzi odczyty, warsztaty i konkursy o tematyce kosmicznej dla dzieci i młodzieży.

(Paweł Z. Grochowalski,CBK PAN, komitet organizacyjny konferencji)

Comments are closed.