Praktyczne aspekty wykorzystywania map numerycznych w zarządzaniu lasami i gospodarką leśną

0

Zapraszamy do udziału w seminarium „Praktyczne aspekty wykorzystywania map numerycznych w zarządzaniu lasami i gospodarką leśną”.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w 27. seminarium w cyklu GIS w praktyce: „Praktyczne aspekty wykorzystywania map numerycznych w zarządzaniu lasami i gospodarką leśną”, które odbędzie się 30 października 2014 roku w Warszawie.

Podczas tego wydarzenia specjaliści omówią zagadnienia związane z wykorzystaniem leśnej mapy numerycznej, metodami aktualizacji leśnej mapy numerycznej oraz wykorzystaniem danych lotniczego skaningu laserowego do określenia zagęszczenia drzew w drzewostanach.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli lasów państwowych, nadleśnictw, instytutów badawczych i uczelni wyższych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyka seminarium.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, Czytelnicy mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w wydarzeniu. Program jest dostępny on-line, a w nim

  • Leśna mapa numeryczna – jej znaczenie w kontekście krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Praktyczne zastosowanie technik geometrycznych w inwentaryzacji lasów – Jacek Przypaśniak, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
  • Wykorzystanie leśnej mapy numerycznej w praktyce. Aplikacje dla potrzeb analiz przestrzennych w Lasach Państwowych – Michał Brach (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
  • Metody aktualizacji leśnej mapy numerycznej. Sposoby pozyskiwania danych i prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich typów własności. Wykorzystanie w praktyce leśnej odbiorników do nawigacji satelitarnej klasy GIS – Wojciech Pardus (RDLP Gdańsk)
  • Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego do określania zagęszczenia drzew w drzewostanach – prof. dr hab. inż. Krzysztof Będkowski (SGGW)
  • Praktyka zastosowań skaningu laserowego – Radomir Bałazy (Nadleśnictwo Świeradów)
  • Praktyczne aspekty wykorzystywania danych teledetekcyjnych w gospodarce leśnej – Krzysztof Stereńczak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Promocji Informatyki.

Comments are closed.