Potwierdzono scenariusz lądowania Philae

0

ESA potwierdziła miejsce i przebieg lądowania Philae na komecie 67P/C-G.

Europejska Agencja Kosmiczna potwierdziła 14 października miejsce lądowania, obszar J, i przebieg czasowy lądowania Philae na jądrze komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko. Będzie to pierwsza w historii próba lądowania na komecie, zaplanowanej na 12 listopada tego roku.

Obszar J na komecie 67P/C-G widziany z sondy Rosetta z odległości ok. 30 km

Obszar J na komecie 67P/C-G widziany z sondy Rosetta z odległości ok. 30 km / Credit: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

Sonda Rosetta, której Philae jest lądownikiem, znajduje się obecnie ok. 10 km od środka jądra komety. Pozwala jej to na dokonywanie ekstremalnie dokładnych zdjęć jej powierzchni. Zdjęcia zostały wykorzystane do oceny ryzyka lądowania na obszarach wybranych wcześniej jako główne i zapasowe. Po ocenie nowo zebranego materiału, ESA podtrzymała decyzję o obszarze J jako miejscu lądowania Philae. Nie zmienia się też oś czasowa tego wydarzenia, czyli jego przebieg w czasie.

Philae zostanie odłączony od Rosetty o godzinie 08:35 GMT w dniu 12 listopada w odległości ok. 22,5 km od środka komety. Lądowanie nastąpi około 7 godzin później, ok. 15:30 GMT. Ponieważ odległość dzielącą Rosettę od Ziemi sygnał radiowy pokonuje w 28 minut i 20 sekund, oznacza to, że potwierdzenia odłączenia lądownika i lądowania zostaną odebrane, odpowiednio, o ok. 09:03 i 16:00 GMT.

Ostateczna decyzja o lądowaniu zostanie podjęta 11 listopada, po spełnieniu szeregu warunków typu “tak/nie”. Nie spełnienie któregokolwiek z nich będzie oznaczało przerwanie procedury lądowania. Jednym z nich będzie skuteczne skierowanie Rosetty na właściwą trajektorię, konieczną do opuszczenia lądownika na wybrany obszar komety. Kolejnymi będą gotowość systemów nadawania i odbioru (zarówno naziemnych jak i Rosetty), a także gotowość Rosetty do odłączenia lądownika i gotowość samego Philae.

Na dwie godziny przed planowanym rozłączeniem Rosetta wykona serię manewrów przygotowujących oba statki do lądowania Philae. Ich skuteczne wykonanie również będzie jednym z warunków zgody na separację lądownika. Po odłączeniu, Rosetta oddali się od komety i obróci się tak, aby móc nawiązać łączność z Philae. Pierwsze dane z lądownika powinny zostać odebrane po ok. 2 godzinach od rozłączenia statków.

Comments are closed.