Lubuski Hertz Systems z kolejnym projektem w ESA

0

Blisko 5 mln euro na realizację 28 kontraktów w sektorze kosmicznym, w ramach drugiego konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dla polskich przedsiębiorców, zatwierdził Zespół Zadaniowy Polska-ESA , dnia 3 września 2014 roku.

Logo Hertz Systems

Logo Hertz Systems / Credit: Hertz Systems

Beneficjentami drugiego konkursu jest łącznie 21 podmiotów. Dofinansowane zostaną m.in. nowoczesne projekty z dziedziny informatyki, zaawansowanych technologii lotniczych, meteorologii, nawigacji czy aplikacji satelitarnych. Większość zarekomendowanych ofert dotyczy obszaru technologicznego i technicznego (15), obserwacji Ziemi (5) oraz nawigacji (5). Pozostałe oferty obejmują obszar nauki (1), śmieci kosmicznych (1) oraz SSA (1) – informuje Ministerstwo Gospodarki.

Wśród beneficjentów drugiego konkursu ESA znalazły się m.in. takie firmy jak: Creotech, PIAP, Sener oraz Hertz Systems z Zielonej Góry.

Hertz Systems realizuje już trzy projekty przyznane w pierwszym konkursie przez ESA w roku 2013. Kolejny, 4. projekt w ramach drugiego konkursu ESA, przyznany we wrześniu 2014 roku to GIMS (GNSS Interference Monitoring System).

– To kolejne osiągnięcie naszych specjalistów ds. technologii kosmicznych. Teraz zespół przygotowuje się do negocjacji z ESA szczegółowych zakresów realizacji projektu – podkreśla dyrektor generalny Hertz Systems Zygmunt Rafał Trzaskowski.

Projekt dotyczy opracowania systemu wykrywania zakłóceń GNSS (Global Navigation Satellite System)Powstały system służył będzie monitorowaniu zakłóceń oraz lokalizowaniu zidentyfikowanych zagrożeń. Ponadto, system będzie wysyłał alerty informujące o zagrożeniach w czasie rzeczywistym.

GIMS jest innowacyjnym krokiem w kierunku opracowania urządzeń monitorujących, zdolnych do ochrony monitorowanych przestrzeni przed zakłóceniami. System opracowany w ramach projektu służył będzie aplikacjom wymagającym ochrony przed celowymi i niecelowymi zakłóceniami, jak na przykład infrastruktura krytyczna, małe lotniska, porty, drogi etc. Podsumowując, każda aplikacja bazująca na GNSS, której przerwanie może mieć negatywne skutki, będzie mogła wykorzystywać rozwiązanie zaproponowane przez Hertz Systems. Projekt będzie realizowany we współpracy z firmą Thales Alenia Space.

W ramach projektów ESA pracować też będą jednostki badawcze i naukowe, takie jak: Instytut Lotnictwa, Śląskie Centrum Naukowo-Techniczne oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza.

– Inwestycje w technologie kosmiczne są motorem innowacyjności gospodarki – mówi podsekretarz stanu w MG Grażyna Henclewska. – Przynoszą korzyści zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie. Najważniejszy krok w krajowej polityce kosmicznej – przystąpienie Polski do ESA w 2012 roku – umożliwił naszym podmiotom przemysłowym i naukowym włączenie się w ten proces – ocenia wiceminister.

Polish Industry Incentive Scheme jest programem ,w zakresie którego odbywające się konkursy są dedykowane wyłącznie na rynek polski. Przez pierwsze 5 lat naszego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej (a więc do końca 2017 roku) polskie podmioty (firmy oraz jednostki naukowo-badawcze) będą objęte specjalnym programem wsparcia, którego celem jest dostosowanie ich możliwości do udziału w programach i projektach ESA. Część środków pochodząca z polskiej składki członkowskiej do ESA (45% rocznej składki obowiązkowej) będzie przeznaczana wyłącznie na kontrakty dla krajowych firm i instytutów naukowo-badawczych. Pierwszy konkurs projektów przemysłu kosmicznego został rozstrzygnięty 4 września 2013 roku. Umowy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w ramach programu „Polish Industry Incentive Scheme” dotyczyły realizacji 34 projektów. Łączna wartość kontraktów wyniosła wówczas ponad 6 mln EUR.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Hertz Systems

Kontakt:

Joanna Kałuzińska-Zasada
Hertz Systems Ltd Sp. z o.o.
PR & Marketing Manager,
e-mail j.kaluzinska-zasada@hertzsystems.pl
kom. 724 800 004

Informacja zlecona

Comments are closed.