Lądowanie Philae 12 listopada

0

Lądownik Philae Europejskiej Agencji Kosmicznej osiądzie na jądrze komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko w dniu 12 listopada.

W zeszłym tygodniu ESA dokonała wyboru miejsca lądowania. Wybrano obszar J zlokalizowany na mniejszej z brył tworzących jądro komety 67P. Wiele pierwszych wyników badań przedstawiono podczas konferencji naukowej jaka odbywała w Lizbonie. Następną okazją do prezentacji wyników będzie dedykowana konferencja prasowa w dniu lądowania.

Zbliżenie obszaru J wykonane kamerą NAVCAM z wysokości 27,8 km

Zbliżenie obszaru J wykonane kamerą NAVCAM z wysokości 27,8 km / Credits: ESA/Rosetta/NAVCAM

Obszar J został wybrany na główne miejsce lądowania jednogłośnie, spośród 5 miejsc-kandydatów. Większość jego terenu w obrębie 1 km² od wyznaczonego miejsca lądowania ma nachylenie poniżej 30 stopni, i jest tam stosunkowo niewiele dużych głazów. Teren jest też dobrze oświetlony, co ma znaczenie dla ładowania akumulatorów Philae. Akumulatory zapewnią Philae prądu na 64 godziny działania.

Przez ostatnie dwa tygodnie zespoły ESA ds. operacyjnych i dynamiki lotu zajmowały się opracowaniem szczegółów umieszczenia Philae na jądrze komety. Musiały dobrać i wyznaczyć trajektorię lotu Rosetty i lądownika, a także moment i kierunek ich separacji.

Opracowane dwa scenariusze, dla głównego i dla zapasowego miejsca lądowania, przewidują wykonanie całej operacji lądowania 12 listopada. Dzień później niż do tej pory zakładano.

W przypadku głównego miejsca lądowania, J, Rosetta wypuści lądownik o godzinie 08:35 GMT z odległości 22,5 km do środka komety. Philae wyląduje na niej około 7 godzin później. Biorąc pod uwagę, że sygnał radiowy potrzebuje 28 minut i 20 sekund, aby przebyć odległość od Rosetty do Ziemi, potwierdzenie lądowania powinno nadejść około 16:00 GMT.

Wrześniowe manewry sondy Rosetta i jej orbita w październiku 2014

Wrześniowe manewry sondy Rosetta i jej orbita w październiku 2014 / Credit: ESA

Jeśli ostatecznie zostanie wybrane miejsce C, zapasowe, to separacja lądownika od orbitera nastąpi o 13:04 GMT, z odległości 12,5 km. Potwierdzenie lądowania nadeszłoby wtedy ok. 17:30 GMT. ESA zastrzega, że wszystkie czasy mogą różnić się o kilka minut.

Ostateczny wybór miejsca lądowania zostanie podjęty 14 października. Wówczas też zostanie ogłoszony konkurs na nazwę lądowiska Philae.

Obecnie sonda Rosetta obniża dalej swoją orbitę, schodzą na wysokość 20 km. Ma ją osiągnąć 29 września.

(ESA)

Comments are closed.