Poprawki Senatu do ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej w Sejmie

0

Posłowie połączonych komisji sejmowych zarekomendowali przyjęcie większości z 41 poprawek izby mniejszej do ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). W odróżnieniu od senatorów, posłowie chcą umiejscowić siedzibę agencji w Warszawie.

Tym samym ciekawa propozycja ustanowienia siedziby POLSA w Gdańsku została odrzucona. Posłowie argumentowali, iż siedziba agencji w Warszawie pozwoli na lepszą koordynacje jej prac z ośrodkami administracji publicznej oraz instytucjami naukowymi. Z drugiej strony umocniona zostanie sytuacja, gdzie zdecydowana większość krajowej działalności kosmicznej będzie znajdować się w stolicy.

Posłowie również przyjęli rekomendacje aby Rada Agencji pełniła rolę opiniodawczo-doradczą, niż doradczo-nadzorczą. W jej skład mają wejść przedstawiciele ośmiu resortów. Premier będzie powoływał prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej na pięcioletnią kadencję po zasięgnięciu opinii od Rady Agencji jak i ministra gospodarki, obrony narodowej oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Kandydaci na prezesa mają zostać wyznaczeni przez zespół powołany w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komentarze wskazują, że dodatkowo upolityczni to stanowisko prezesa. Z drugiej strony jest co często spotykana na świecie praktyka, zaś bliższy kontakt do środowiska administracji rządowej może pozytywnie wpłynąć na szybszą decyzyjność działań agencji.

Ustawa o POLSA z poprawkami musi zostać jeszcze przyjęta przez sejm oraz podpisana przez prezydenta. Szacuje się, iż Polska Agencja Kosmiczna rozpocznie pracę na początku 2015 roku. Budżet instytucji nie będzie przekraczał 5-10 milionów złotych rocznie. Agencja jest potrzebna do koordynacji działań kosmicznych w kraju – dotychczas decyzyjność ws kosmicznych projektów naukowych oraz przemysłowych rozrzucona była m.in. pomiędzy resortami gospodarki, nauki i szkolnictwa wyższego, obrony narodowej jak i Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Comments are closed.