KCIKiS na nowej Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej

0

Na początku sierpnia 2014 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło zaktualizowaną Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Na początku sierpnia 2014 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło zaktualizowaną Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, czyli listę przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla rozwoju polskiej nauki i wzrostu jej konkurencyjności, która jest wzorowana jest na europejskiej mapie drogowej infrastruktury badawczej, powstającej pod auspicjami Komisji Europejskiej. Pierwsza polska edycja zestawienia z 2011 roku uwzględniała 33 inwestycje. Prace nad aktualizacją trwały od początku 2013 roku.

Strategiczna infrastruktura badawcza to urządzenia i obiekty, mające wyjątkowy charakter w skali krajowej, europejskiej lub międzynarodowej, a także kluczowe znaczenie dla rozwoju badań naukowych. Taka infrastruktura musi m.in. spełniać kryteria wysokiej jakości naukowej i organizacyjnej oraz otwartego dostępu do prowadzenia i wykorzystywania wyników badań.

Aktualizacja i uzupełnianie istniejących projektów były oceniane w dwóch etapach przez polskich i zagranicznych ekspertów. W sumie wpłynęło 100 wniosków, spośród których zespół ekspertów wybrał 20. Zaktualizowana lista, ogłoszona na początku sierpnia zawiera więc 53 przedsięwzięcia podzielone na osiem kategorii:

 1. badania podstawowe;
 2. badania interdyscyplinarne;
 3. wysoka jakość życia w społeczeństwie;
 4. wydajna ochrona zdrowia i wzrost efektywności działań prozdrowotnych;
 5. wzrost efektywności wytwarzania, magazynowania i przesyłania energii;
 6. rozwój zaawansowanych materiałów i technologii;
 7. rozwój inteligentnych systemów i infrastruktury;
 8. zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i środowiska człowieka.

Na nowej Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej umieszczono dwa projekty, których koordynatorem jest Wojskowa Akademia Techniczna:

 • ELI – Extreme Light Infrastructure – polski wkład w projekt międzynarodowy z mapy drogowej ESFRI (nauki fizyczne – fizyka), w fazie koncepcyjnej, projekt przygotowany pod kierownictwem prof. Henryka Fiedorowicza.
 • KCIKiS – Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej – krajowy ośrodek badawczy (nauki techniczne), w fazie koncepcyjnej, projekt przygotowany wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych PAN przez zespół w składzie: Mariusz Figurski, Janusz Bogusz i Marcin Szołucha – Centrum Geomatyki Stosowanej WAT; Marek Banaszkiewicz – CBK PAN; Anna Spadło – Dział Nauki WAT.

WAT uczestniczy też w innych projektach umieszczonych na liście, jak:

 • CEZAMAT – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (Politechnika Warszawska),
 • 90 m Radioteleskop – Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 • EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej (Instytut Geofizyki PAN w Warszawie).

Kolejną aktualizację mapy resort nauki planuje ogłosić na przełomie lat 2016/2017. A jesienią tego roku MNiSW planuje organizację spotkania informacyjnego dla reprezentantów konsorcjów naukowych, których propozycje przedsięwzięć są obecne na PMDIB. Wydarzenie będzie w dużej mierze poświęcone kwestii finansowania infrastruktury badawczej ze środków europejskiej polityki spójności. Uwzględnienie na liście PMDIB stanowi atut w procesie pozyskiwania wsparcia finansowego inwestycji ze środków budżetowych lub unijnych.

Pełna lista przedsięwzięć umieszczonych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej znajduje się na stronie www.nauka.gov.pl.

Zredagowany komunikat pochodzi ze stron Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Comments are closed.