Instrumenty misji Mars 2020 wybrane!

1

NASA ogłosiła 31 lipca selekcję instrumentów naukowych do misji łazika Mars 2020. Na pokładzie znajdzie się siedem instrumentów.

W styczniu amerykańska agencja kosmiczna NASA zebrała 58 propozycji instrumentów naukowych, jakie mogłyby się naleźć na kolejnym dużym łaziku marsjańskim w roku 2020. To dwa razy więcej ofert niż przy poprzednich podobnych konkursach, co świadczy o zainteresowaniu badaniami Czerwonej Planety.

Oficjalne ogłoszenie decyzji NASA nastąpiło 31 lipca 2014 roku. Na pokładzie znajdą się następujące instrumenty:

– Mastcam-Z: zaawansowany system kamer z możliwością panoramicznych i stereoskopowych obserwacji. Te kamery będą zmiennoogniskowe („zoom”) i będą wspierać procesy poruszania się łazika oraz wykrywania minerałów na powierzchni Marsa

– SuperCam: instument dokonujący obrazowania na różnych długościach fal dla analizy chemicznej. Ten instrument ma być w stanie wykrywać z pewnej odległości związki organiczne w skałach i gruncie marsjańskim. Udział w budowie tego instrumentu będą mieć francuskie instytuty CNES oraz IRAP.

– Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry (PIXL): spektrometr działający na paśmie rentgenowskim. PIXL zostanie wyposażony w kamerę o wysokiej rodzielczości, której celem będą precyzyjne obserwacje drobnych elementów marsjańskiej powierzchni.

–  Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics and Chemicals (SHERLOC): spektrometr Ramana używający lasera ultrafioletowego. Będzie to pierwszy tego typu spektrometr, który znajdzie się na powierzchni Marsa i pozwoli na precyzyjne pomiary składu chemicznego oraz detekcję związków organicznych.

– The Mars Oxygen ISRU Experiment (MOXIE): próba produkcji tlenu z atmosferycznego dwutlenku węgla. Będzie to technologiczna demonstracja możliwości produkcji tlenu, częściowo jako jeden z kroków technologicznych ku załogowej misji na Marsa.

–  Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA): zestaw sensorów atmosferycznych. MEDA pozwoli na dokonanie pomiarów temperatury, prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia, wilgotności oraz zapylenia marsjańskiej atmosfery. Instrument zostanie wykonany przez hiszpański instytut Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial.

– The Radar Imager for Mars’ Subsurface Exploration (RIMFAX): radar penetrujący marsjańskie podłoże. RIMFAX ma dostarczyć skanów o rozdzielczości rzędu kilku centymetrów dla warstw podpowierzchniowych. Instrument zostanie wykonany przez norweski Forsvarets Forskning Institute.

Misja Mars 2020 będzie najbardziej zaawansowaną wyprawą bezzałogową, która zbada powierzchnię Czerwonej Planety. Będzie to także ważny etap przygotowań do misji typu „sample-return”, która powinna nastąpić w następnej dekadzie oraz – w dalszej kolejności – do pierwszej załogowej wyprawy na Marsa. Warto tu zwrócić uwagę na eksperyment MOXIE, który powinien dać pierwsze wyniki produkcji tlenu w warunkach marsjańskich, bardzo ważnego z perspektywy wypraw załogowych.

(NASA)

1 komentarz

  1. A skąd wezmą Pluton 238 do zasilania bateryjek?
    Rosjanie im raczej nie sprzedadzą, Chińczycy pewnie też nie, a sami nie robią…..