Silniczki ISEE-3 działają!

1

Obsługa sondy ISEE-3 skutecznie uruchomiła jej dwa silniczki korekcyjne!

Rozmieszczenie silniczków korekcyjnych A i B sondy ISEE-3 / Credits: ISEE-3 Reboot Project

Rozmieszczenie silniczków korekcyjnych A i B sondy ISEE-3 / Credits: ISEE-3 Reboot Project

Wieczorem 2 lipca obsługa sondy ISEE-3 poinformowała, że udało się pomyślnie uruchomić silniczki A i B sondy. Pierwsze dane z telemetrii potwierdzają ich uruchomienie i wykonanie planowanej zmiany w ruchu sondy.

Silniczki korekcyjne sondy uruchomiono, aby zmienić jej ruch obrotowy. Zmiana z 19,16 na 19,76 obr./min. niemal dokładnie pokryła się z zamierzeniami manewru (19,75±0,2 obr./min.).

Po potwierdzeniu manewru przez nowe dane telemetryczne jakie ma zebrać sieć Deep Space Network będzie możliwe przeprowadzenie korekty trajektorii lotu sondy, co planowane jest na nadchodzący tydzień.

Zespół podał też, że ISEE-3 wykonała swoje pierwsze od dekad pomiary naukowe. Udało się bowiem odebrać dane z magnetometru (miernika pola magnetycznego) sondy, który to zarejestrował aktywność słoneczną.

Przypomnijmy, że sonda ISEE-3 jest ponownie pod kontrolą człowieka po 36 latach od rozpoczęcia misji (1978) i po 15 latach od ostatniej sesji łączności z nią (1999). Projekt ISEE-3 Reboot został stworzony przez wolontariacki zespół specjalistów. Za zgodą NASA przejęli oni kontrolę nad sondą. Misja jest teraz finansowana z internetowej zbiórki pieniędzy, która cieszyła się bardzo dużą popularnością. Centrum kontroli lotu mieści się zaś w byłym McDonaldzie.

Położenie sondy ISEE-3 względem układu Ziemia - Księżyc na dzień 2 lipca 2014 r. / Credits: Mike Loucks, Source: Twitter

Położenie sondy ISEE-3 względem układu Ziemia – Księżyc na dzień 2 lipca 2014 r. / Credits: Mike Loucks, Source: Twitter

Sonda ISEE-3 znajduje się obecnie około 6,5 miliona kilometrów od Ziemi. Pamiętając, że ISEE krąży po orbicie heliocentrycznej, jest to stosunkowo mała odległość.

Statek jednak cały czas zbliża się do Ziemi, a zamiarem ISEE-3 Reboot Project jest wprowadzenie go na orbitę okołoksiężycową. Te wstępne operacje mają na celu przygotować sondę do manewrów korygujących jego orbitę. Silniczki zostaną użyte jeszcze wielokrotnie po potwierdzeniu skuteczności manewru. Również nowy zespół musi nabrać wprawy w sterowaniu sondą, która nie posiada własnego komputera pokładowego, co utrudnia jej obsługę – statek np. sam nie może zweryfikować poprawności przesyłanych komend.

Zespół ISEE-3 Reboot pochwalił się też nasłuchem sondy przez kolegów z Hiszpanii. Hiszpanie wykorzystując odrestaurowany 25-metrowy radioteleskop już w pierwszej próbie bez problemu odebrali sygnał z sondy, używając radia programowalnego (SDR).

1 komentarz

  1. Pięknie, 36 lat od wystrzelenia i wszystko działa, a mój telefon rozsypał się już po dwóch.