Misja Spitzera jednak przedłużona?

0

Przedstawiciele amerykańskiej agencji kosmicznej NASA poinformowali, iż odpowiednie finansowanie, po rozpatrzeniu nowej propozycji budżetu na misję Spitzera, powinno zostać przyznane wbrew początkowej rekomendacji niezależnych ekspertów.

Wystrzelone w 2003 roku obserwatorium kosmiczne w podczerwieni znajduje się obecnie w trakcie przedłużonej misji z finansowaniem obejmującym okres do 30 września. Budżet na kolejny rok fiskalny (2015), rozpoczynający się na początku października, nie został jeszcze zatwierdzony.

Analiza niezależnego panelu ekspertów, o której pisaliśmy w maju tego roku, zakończyła się konkluzją, że z powodu braku środków na przedłużenie misji, Kosmiczny Teleskop Spiztera powinien zostać wyłączony ze służby. Powodem takiej sytuacji miał być niższy budżet na misje astrofizyczne i “wysysanie” środków przez projekt budowy flagowej misji NASA – James Webb Space Telescope.

NASA umożliwiła jednak zespołowi zarządzającemu Spitzerem złożenie nowej propozycji obejmującej plan budżetowy misji. Po weryfikacji nowej propozycji agencja poinformowała, iż odpowiednie środki w budżecie mogą zostać zagwarantowane.

Zespół Spitzera z pewnością odczuł ulgę, jednak mniejszy budżet na zarządzanie misją oznaczać będzie konieczną redukcję zespołu. Bezpośrednio nie powinno się to przełożyć na ilość godzin roboczych obserwatorium (obserwacji naukowych), jednak osoby zaangażowane w program zaznaczają, że mniejsza ilość osób w zespole może spowodować trudności w utrzymywaniu zaplanowanego harmonogramu lub zarządzaniem obserwatorium w przypadku problemów technicznych. Takie sytuacje będą już wpływać na zmniejszenie ilości godzin roboczych.

Inne implikacje mniejszego budżetu to mniej wydajne prowadzenie działań związanych z analizą i publikacją danych zbieranych przez obserwatorium. Podkreśla się jednak, że zbierane dane przedstawiają wysoką wartość naukową i warto podjąć starania na rzecz dalszego wykorzystywania Spitzera.

Wydłużenie misji Spitzera poprzez przyznanie finansowania na 2 kolejne lata działalności musi być jeszcze zaakceptowane przez Kongres Stanów Zjednoczonych. W sytuacji pomaga fakt „zamówienia” przez ośrodki badań astrofizycznych i planetarnych czasu obserwacyjnego Spitzera. Deklaracje te obejmują także zobowiązanie do zaangażowania finansowego.

Odbywający się co dwa lata przegląd misji wydaje opinię o “opłacalności” ich kontynuowania. Choć Spitzer generuje wartościowe pod względem naukowym dane, „wyjątkowe i ważne”, to uznano, że nie usprawiedliwiają one wysokich rocznych kosztów utrzymania misji, większych niż koszty większości misji astrofizycznych. Więcej szczęścia miała w ramach tego przeglądu misja teleskopu Keplera oraz osiem innych obserwatoriów i teleskopów.

Koszty obsługi działalności misji Spitzera w roku fiskalnym 2014 wyniosły 16,5 mln dolarów. W ramach nowej propozycji finansowej oceniono, że możliwe będzie zejście z kosztami poniżej poziomu 15,35 mln dolarów przy wdrożeniu wyżej opisanych redukcji w etatach. Łącznie zaprojektowanie, zbudowanie, wystrzelenie i dotychczasowe operacje związane z misją Spitzera pochłonęły ponad miliard dolarów.

Dla porównania można przypomnieć, że koszty związane z uruchomieniem flagowego obserwatorium NASA – teleskopu Jamesa Webba – wynoszą obecnie 8,8 mld dolarów. Następca Kosmicznego Teleskopu Hubble zostanie wyniesiony poza Ziemię w 2018 roku.

Teleskop Spitzer jest jednym z czterech słynnych obserwatoriów (ang. Great Observatories), w skład których wchodzi Teleskop Hubble, Obserwatorium Chandra oraz zakończona w 2000 roku misja Comptona. W przeglądzie misji astrofizycznych NASA w maju Teleskop Hubble i Obserwatorium Chandra otrzymały rekomendację na przedłużenie ich działania o 4 lata.

Wystrzelona w sierpniu 2003 roku misja Teleskopu Spitzera została skierowana na orbitę podobną do ziemskiej wokół Słońca. Obecnie obserwatorium to zlokalizowane jest w odległości około 190 mln kilometrów od Ziemi, nieustannie się oddalając. Zespół zarządzający misją ocenia, że komunikacja z obserwatorium na zadowalającym poziomie możliwa będzie do 2018 roku.

(NASA)

Comments are closed.