Drugie czytanie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

0

W piątek 11 lipca odbyło się drugie czytanie ustawy o powołaniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Na następnym posiedzeniu odbędzie się głosowanie w sprawie tej agencji.

Od kilku miesięcy trwają prace na poziomie politycznym dotyczące powołania Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Pierwsze czytanie dotyczące projektu ustawy tworzącej POLSA nastąpiło 23 kwietnia, podczas 66. posiedzenia Sejmu VII Kadencji. Drugie czytanie nastąpiło 11 lipca, podczas 71. posiedzenia.

Pomiędzy 66. a 71. posiedzeniem projekt ustawy o powołaniu POLSA był analizowany przez Komisję Gospodarki oraz Komisję Obrony Narodowej. Ich sprawozdania wpłynęły do Sejmu pod koniec maja, jako druk 2438. Do tego druku na początku czerwca doszła opinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ).

Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki oraz Obrony Narodowej, które zasięgnęły dodatkowej opinii ze strony Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży zawiera w sobie projekt ustawy o POLSA oraz rekomendacje do uchwalenia tego projektu przez Sejm.

Z kolei MSZ przesłało opinię projektu ustawy powołującej POLSA, w której potwierdza, że projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Następne, 72. posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 22-25 lipca. Szczegółowy terminarz obrad nie jest jeszcze znany.

Prace nad powołaniem POLSA przebiegają sprawnie, m.in. dlatego, że wszystkie kluby i koła parlamentarne są przekonane o słuszności powołania tej agencji. Oznacza to, że istnieje duża szansa na powołanie POLSA w tym roku oraz początek jej działalności w przyszłym.

Na koniec warto zauważyć, że większość polskich mediów, opisując to pierwsze czytanie, błędnie podaje wartość 60 milionów EUR jako kwoty, którą nasz kraj co roku przekazuje do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W rzeczywistości nasza roczna składka do ESA to nieco mniej od 29 milionów EUR.

(Sejm)

Comments are closed.