HV 2112 – pierwsza obserwacja obiektu Thorne-Żytkow

0

Astronomom udało się zaobserwować czerwonego olbrzyma, we wnętrzu którego znajduje się gwiazda neutronowa. Jest to obiekt zaproponowany przez dwoje astronomów: Amerykanina Kipa Thorne’a oraz Polkę Annę Żytkow.

W 1977 roku Kip Thorne i Anna Żytkow opracowali model wyjątkowej gwiazdy: czerwonego olbrzyma lub nadolbrzyma, w którego wnętrzu znajduje się gwiazda neutronowa. Taka gwiazda została nazwana obiektem Thorne-Żytkow (TŻO). Obiekty TŻO mogą powstawać tam, gdzie w małej przestrzeni znajduje się dużo gwiazd, np. we wnętrzu gromady kulistej. TŻO mogą być również rezultatem wybuchu supernowej w dość ciasnym układzie podwójnym. Mechanizm połączenia nie jest jeszcze zbyt dobrze opisany, m.in. dlatego, że do 2014 roku nie udało się zaobserwować obiektów typu TŻO.

Tym, co wyróżnia TŻO od „zwyczajnych” czerwonych olbrzymów, jest szczególna sygnatura chemiczna. Udało się taką znaleźć u gwiazdy HV 2112 w Małym Obłoku Magellana. Spektrum tej niezwykłej gwiazdy zawierało duże ilości takich pierwiastków jak lit, rubid i molibden – zgodnie z przewidywaniami Thorne’a i Żytkow.

Odkrycie TŻO jest ważne dla astrofizyków, gdyż potwierdza możliwość istnienia niezwykłych gwiazd we Wszechświecie. W przypadku HV 2112 sygnatura chemiczna tej gwiazdy nie jest dokładnie taka, jak przewiduje model, jednakże założenia powstania TŻO, opracowanano przez Thorne i Żytkow prawie 40 lat temu. W tym czasie nastąpiła prawdziwa rewolucja w astronomii, zarówno obserwacyjnej, jak i teoretycznej.

(Phys)

Comments are closed.