Galileo Masters 2014 – jaki wniosek na konkurs wysłać?

0

Do końca czerwca można składać propozycje pomysłów do konkursu Galileo Masters, którego celem jest promocja innowacyjnego wykorzystania technologii nawigacyjnych. Najlepsi pomysłodawcy mają szansę na uzyskanie ciekawych nagród, ofert stażu oraz wsparcia w komercjalizacji swoich idei!

European Space Navigation Competition (ESNC) to ogólnoeuropejski konkurs, którego celem jest wyszukanie i dalsze wsparcie najciekawszych pomysłów oraz projektów wykorzystujących nawigację satelitarną. Konkurs popularnie nazywany jest także „Galileo Masters”, z uwagi na tytuł, który otrzymuje zwycięzca szczebla ponadregionalnego. W oczywisty sposób nazwa inicjatywy nawiązuje też do europejskiego systemu nawigacyjnego (Galileo), który pod koniec tego roku powinien się znaleźć we wstępnej fazie operacyjnej.

Konkurs jest realizowany w edycjach organizowanych przez poszczególne państwa lub regiony. Polską edycję w tym roku organizuje zespół z firmy Kosmonauta.net, który zebrał pozytywne doświadczenia z przebiegu procesu ewaluacji potencjału biznesowego wysłanych pomysłów we wcześniejszych edycjach konkursu. Obecnie trwają wstępne prace nad wygenerowanymi rozwiązaniami z szansą na ich komercjalizację. „Jesteśmy przekonani, że konkurs Galileo Masters to obecnie jeden z bardziej przystępnych mechanizmów oceny potencjału biznesowego pomysłów wykorzystujących nawigację satelitarną” – zdradza Hubert Bartkowiak z zespołu Kosmonauta.net.

Konkurs ESNC dotyczy wykorzystania nawigacji satelitarnej (GNSS, Global Navigation Satellite System), która może być zastosowana w wielu odmianach:

  • Location-Based Systems (LBS), czyli systemy często kojarzone z aplikacjami na smartfony, jednak w tym obszarze mieszczą się także osobiste lokalizatory ratunkowe (wykorzystywane w turystyce lub sportach ekstremalnych);
  • nawigacja związana z transportem drogowym, od powszechnie znanych aplikacji wykorzystywanych w samochodach, poprzez formy wspierania ruchu drogowego, aż po operacje zarządzania flotą;
  • usługi związane z miernictwem, w szczególności w profesjonalnych zastosowaniach. Od niedawna aplikacje wykorzystujące GNSS są coraz częściej używane przy konstrukcji różnych budynków;
  • nawigacja dla rolnictwa, pomagająca w bardziej efektywnym zarządzaniu uprawami;
  • specjalistyczne zastosowania kolejnictwa, transportu morskiego i lotniczego;
  • inne zastosowania, często łączące powyższe typy aplikacji satelitarnych.

Każdy z powyższych obszarów, znajdujący się na innym etapie rozwoju technologicznego, wykazuje potrzebę wykorzystania nowych technologii, takich jak nawigacja satelitarna. Wiele rozwiązań jeszcze nie zostało zidentyfikowanych, pomimo tego, że parę lat będą one w powszechnym użyciu. To z pewnością szansa dla każdego z czytelników tego artykułu. Warto spróbować zidentyfikować nisze i przedstawić możliwości techniczne ich rozwoju.

Duża porcja informacji na temat trendów technologicznych, dostawców sprzętu oraz potencjalnych kanałów dystrybucji znajduje się w raportach GNSS Market Report, przygotowywanych co roku przez Europejską Agencję GNSS (GSA). Dokumenty te zawierają najnowsze prognozy dotyczące rozwoju rynku GNSS w Europie i na świecie.

Jednym z najciekawszych trendów rozwojowych ostatnich lat są moduły zdolne do odbioru sygnału z więcej niż jednego systemu nawigacji satelitarnej. Aktualnie najczęściej wykorzystuje się usługę nawigacyjną realizowaną przez amerykański system GPS oraz rosyjski GLONASS. Już niebawem podobnie popularne staną się moduły GPS + Galileo. Aplikacje, które korzystają z więcej niż jednego systemu nawigacji satelitarnej, mogą być przydatne wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba stałego i nieprzerwanego pomiaru pozycji lub szybkie uzyskiwanie dokładnej lokalizacji. Takie aplikacje są związane m.in. z lotnictwem, sektorem kosmicznym oraz lokalizatorami ratunkowymi (używanymi na przykład w rejonach, gdzie doszło do dużych zniszczeń naziemnej infrastruktury).

Warto także wspomnieć o „nakładce” nawigacji satelitarnej, podnoszącej dostępność, niezawodność oraz precyzję usługi lokalizacji. W Europie funkcjonuje system European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS), w skład którego wchodzą moduły zainstalowane na czterech satelitach na orbicie geostacjonarnej oraz kilkadziesiąt stacji naziemnych. Uzyskiwana dzięki wsparciu EGNOS precyzja może sięgać nawet kilku centymetrów. System ten ma w najbliższej przyszłości m.in. wspierać procedury lotnicze, w szczególności związane z lądowaniem samolotów. Pojawiają się także inne pomysły na nowe zastosowania, takie jak precyzyjne rolnictwo czy tworzenie map. Na stronie Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej GSA znajduje się ciekawy opis kilku przykładów zastosowania EGNOS w praktyce.

Innym trendem jest łączenie różnych źródeł informacji z nawigacją satelitarną. Przykładowo, coraz częściej wyznacza się (przynajmniej czasowo) lokalizację poruszającego się pojazdu na podstawie sensorów inercyjnych. Pozwala to na tzw. tracking pojazdów w miejscach, gdzie sygnał GNSS nie dociera, np. w halach, tunelach lub zamkniętych przestrzeniach.

Z uwagi na obecny dynamiczny rozwój telefonii komórkowej obserwujemy także wyraźny wzrost ilości dostępnych aplikacji typu LBS na telefony, tablety, osobiste urządzenia fitness, kamery cyfrowe oraz laptopy. Aktualnie na te urządzenia można pozyskać aplikacje nie tylko związane z nawigacją samochodową, ale także gry (wykorzystujące rzeczywistości rozszerzoną), aplikacje dla turystów, ratowników medycznych czy opiekunów starszych osób.

W przypadku aplikacji typu LBS warto także brać pod uwagę na tzw. regionalizację. Przykładowo, regionalizacja może oznaczać skupienie się na aspektach przestrzeni miejskiej (pojazdy, ilość miejsc parkingowych) lub warunkach pogodowych (mgły lub oblodzenia), które występują w Polsce. Takie aplikacje, tworzone „lokalnie” w celu rozwiązania „regionalnych problemów”, mogą przynieść sukces w stosunkowo szybkim czasie.

Oprócz trendów rozwoju technologii, w przypadku aplikacji LBS warto analizować nachodzące zmiany wśród rozkładu użytkowników produktów tego typu. Przykładowo, dziś osoby starsze dość rzadko korzystają z aplikacji mobilnych. Można jednak założyć, że w perspektywie najbliższej dekady ilość potencjalnych użytkowników aplikacji dla osób starszych wzrośnie. Jest to potencjalnie bardzo duże pole do manewru, z mniejszą bezpośrednią konkurencją w tej chwili.

Od samego początku funkcjonowania systemów GNSS tworzono wiele specjalistycznych aplikacji dla wąskich grup użytkowników. Przez lata większość aplikacji wykorzystywana była np. w obszarze militarnym, jednak od kilku lat obserwuje się rosnącą ilość cywilnych produktów. Wszystkie aplikacje lub zintegrowane systemy (np. hardware, serwer on-line i software) wymagają niezawodności usługi GNSS oraz bardzo dopracowanych algorytmów działania. Często takie aplikacje powstają latami i wymagają przeprowadzania długich testów oraz uzyskania odpowiednich certyfikatów, co oznacza brak odpowiednich produktów dla służb / firm porządkowych lub ratunkowych.

Pomysły, funkcjonujące w jednym z powyższych obszarów technologicznych i użytkowych, mogą być zgłaszane do 30 czerwca. Każda osoba, zespół, firma lub organizacja może przesłać nieograniczoną ilość swoich koncepcji związanych z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej. W ubiegłych latach około 75% wniosków było nadsyłanych od studentów, absolwentów oraz osoby, które rozpoczęły właśnie działalność gospodarczą (startupy). Pozostałe 25% wniosków nadesłały firmy oraz akademickie grupy badawcze.

Konkurs ESNC jest bardzo dobrą formą uzyskania wsparcia w dalszym rozwoju pomysłu, prototypu lub powstałej już aplikacji. Wnioski wysłane w tym konkursie zostaną ocenione przez panel ekspertów pod kątem technicznej możliwości rozwoju, ekonomicznej zasadności, oryginalności oraz potencjału na komercjalizację. Zwycięzcy pomysłodawcy będą mieli w edycji polskiej szansę na uzyskanie profesjonalnego wsparcia w dalszym rozwoju swojego projektu.

Współorganizatorem polskiej edycji konkursu jest fundusz kapitałowy Black Pearls oraz Pomorski Klaster ICT Interizon i Radomskie Centrum Innowacji i Technologii, a partnerami: Astri Polska (partner srebrny), GMV Innovating Solutions, SmallGIS i Creotech Instruments (partnerzy brązowi), AIP Business Link, Olivia Business Centre, PCPD, Intel i Polakpotrafi.pl (sponsorzy nagród). Patronat honorowy objęło Ministerstwo Gospodarki, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Patronami medialnymi konkursu zostali Pierwszy Milion, Studenckie Forum Business Centre Club, Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych, serwis badania.net oraz Gazeta.pl.

Strona polskiej edycji konkursu

Strona konkursu i miejsce wpisania wniosku

Comments are closed.