Konferencja European Space Solutions 2014

0

Pomiędzy 11 a 13 czerwca w Pradze odbyła się konferencja European Space Solutions. Przedstawiciel Kosmonauta.net był obecny na tym wydarzeniu.

W Pradze znajduje się Europejska Agencja Nawigacji Satelitarnej (ang. European Global Navigation Satellite Systems Agency, GSA), która jest ważnym elementem europejskiej polityki kosmicznej. GSA zajmuje się głównie kwestiami związanymi z efektywnym wprowadzeniem systemu Galileo do służby oraz jego zastosowaniami dla różnych gałęzi usług i przemysłu. To właśnie tym zastosowaniom poświęcone są konferencje European Space Solutions (ESS).

Konferencja w Pradze rozpoczęła się od rozmów i oświadczeń ze strony czeskich i europejskich polityków. Jeden z przedstawicieli Komisji Europejskiej ogłosił, że w perspektywie kilku lat powinno dojść do powołania stanowiska komisarza ds. projektów kosmicznych. Jest to wyraźny sygnał, że w Unii Europejskiej coraz więcej zależy od danych satelitarnych – głównie dotyczących pozycjonowania, obserwacji Ziemi, telekomunikacji oraz meteorologii. Natomiast państwa europejskie – m.in. dzięki wspólnie finansowanym systemom Galileo i Copernicus – zamierzają w najbliższym czasie wspierać rozwój aplikacji w różnych programach, m.in. w „Horyzoncie 2020”.

Drugi i trzeci dzień ESS miały „techniczny” charakter i skupiły się na różnych dziedzinach przemysłu oraz usług, w których wykorzystywany jest sygnał nawigacji satelitarnej. Oddzielne sesje koncentrowały się na transporcie, wsparciu przy akcjach ratowniczych, lotnictwie, rolnictwie oraz urządzeniach mobilnych. Zaprezentowano także wyniki kilku projektów o charakterze informacyjnym, w tym i tych realizowanych poza Europą. Ciekawym przykładem projektu, który się niedawno zakończył, jest „GNSS.Asia”, którego celem było powiązanie europejskich i azjatyckich partnerów w projektach nawigacyjnych. Na początku trwania tego projektu azjatyccy partnerzy nie wyrażali zbyt wielkiego zainteresowania tzw. „europejskim GPS-em”. Dopiero w trakcie trwania projektu GNSS.Asia, po serii spotkań i wyjaśnieniu kwestii technicznych, pojawiło się zainteresowanie używaniem Galileo w wielu zaawansowanych rozwiązaniach, czego przykładem jest tworzony właśnie nowoczesny zintegrowany system nawigacyjny dla indyjskich kolei. Jest więc możliwe, że Galileo niebawem stanie się mocnym europejskim produktem eksportowym.

W tym samym czasie co ESS w Pradzie odbyła się także objazdowa wystawa European Space Expo, która w zeszłym roku gościła w Warszawie. Na wystawie zaprezezentowano satelity i możliwości systemów Copernicus i Galileo.

Na tegorocznej ESS pojawili się przedstawiciele kilku polskich firm z sektora kosmicznego oraz geodezyjnego oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Comments are closed.