Druga edycja Opolskich Spotkań Astronautycznych!

0

Szóstego czerwca 2014 roku w sali C budynku Łącznik Politechniki Opolskiej odbędą się Opolskie Spotkania Astronautyczne.

Podczas licznych warsztatów, paneli dyskusyjnych i prezentacji uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się bliżej z astronautyką, a także przekonają się, że mogą również przyczynić się do jej dalszego rozwoju.

W pierwszej części wydarzenia (łącznik, sala C, godz. 10:00 – 13:00) odbędą się prezentacje prowadzone przez ekspertów i pasjonatów. Tematyka zapowiada się imponująco, począwszy od sensacyjnej historii astronautyki, poprzez medycynę kosmiczną, aż po różne możliwości związania się z sektorem kosmicznym w Polsce. Dodatkową atrakcją będą nagrody-niespodzianki ufundowane przez czasopisma Astronomia i Młody Technik, które zostaną rozlosowane wśród uczestników prelekcji!

Druga część wydarzenia (łącznik, sala C, godz. 14:00 – 16:00) będzie mieć charakter bardziej praktyczny, gdyż stanowić ją będą szkolenia dotyczące komercyjnego aspektu branży kosmicznej w Polsce.

Warsztaty poświęcone będą takim zagadnieniom jak:

 • Segment downstream przemysłu kosmicznego;
 • Aplikacje wykorzystujące dane satelitarne;
 • Powiązania między rynkiem kosmicznym, a: medycyną, sportem, turystyką, transportem, budownictwem, kartografią i geodezją, rolnictwem, rozrywką, IT i rozszerzoną rzeczywistością;
 • Zasady pisania wniosków na konkurs Galileo Masters;
 • Komercjalizacja wyników badań wykorzystujących dane nawigacji satelitarnej (GPS, Galileo, GLONASS) oraz obrazowania satelitarnego.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez eksperta tematyki astronautycznej, pana dr Krzysztofa Kanawkę, współzałożyciela firmy Kosmonauta.net sp. z o.o. Aktualnie, K. Kanawka odpowiedzialny jest za pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z firmami z sektora kosmicznego. Do jego szczególnych osiągnięć należy m.in. wprowadzenie jednej z zagranicznych spółek do Polski. Koordynuje również kilka projektów doradczych dla polskich firm z sektora kosmicznego lub aspirujących do wejścia do tej branży.

Kolejną atrakcją Opolskich Spotkań Astronautycznych będą warsztaty z przetwarzania obrazów, do udziału w których zapraszani są zwłaszcza czytelnicy Kosmonauta.net. Odbędą się one w sali laboratoryjnej przy ulicy Mikołajczyka 5 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej w godzinach 14:00-18:00 (sala MD 116).

Pierwsza część poświęcona będzie podstawom przetwarzania obrazów medycznych i satelitarnych:

 • Oprogramowanie: Scilab z nakładką Image Processing Design Toolbox.
 • Prowadzący: Szymon Moliński, Kosmonauta.net / ARDiS.
 • Czas trwania: wykład – 30 minut, laboratoria – 90 minut.

Druga część szkoleń będzie dotyczyć zaawansowanych narzędzi obróbki zdjęć astronomicznych oraz podstaw astrofotografii.

 • Oprogramowanie: Registax / IRIS.
 • Prowadzący: Filip Kucharski, ARDiS.
 • Czas trwania: wykład – 30 minut, laboratoria – 90 minut.

Opolskie Spotkania Astronautyczne organizowane są przez stowarzyszenie ARDiS i firmę Kosmonauta.net przy wsparciu Politechniki Opolskiej oraz Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. Nagrody niespodzianki dla uczestników prezentacji astronautycznych sponsorowane są przez czasopisma Astronomia i Młody Technik. Partnerem wydarzenia jest Opolski Klub Fantastyki Fenix.

Więcej informacji pod adresem: http://ardis-tech.org.pl/opolskie-spotkania-astronautyczne/

Pierwszy czytelnik Kosmonauta.net, który zgłosi chęć uczestnictwa na adres e-mail stowarzyszenie.ardis@yandex.com uzyska możliwość wzięcia udziału w warsztatach!

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Comments are closed.