2011 MD – cel misji ARM?

0

NASA ogłosiła wyniki prac nad misją „po planetoidę”, którą zamierza zorganizować na początku przyszłej dekady. Najciekawszym kandydatem jest obecnie planetoida 2011 MD.

Od ponad roku NASA rozpatruje możliwość wykonania misji Asteroid Redirect Mission (ARM), którą na łamach serwisu Kosmonauta.net nazwaliśmy wyprawą „po planetoidę”. Misja ma się składać z dwóch etapów:

  • faza bezzałogowa: sprowadzenie planetoidy o średnicy mniejszej od 10 metrów na orbitę okołoksiężycową za pomocą bezzałogowej sondy,
  • faza załogowa: misja astronautów na pokładzie MPCV Orion, cumowanie do sondy, pobranie próbek przechwyconej planetoidy, powrót na Ziemię.

Aktualnie nie ma jeszcze ostatecznej zgody politycznej na misję, ale coraz więcej amerykańskich środowisk naukowych ją popiera. Może to przyczynić się do ostatecznej zgody dla NASA na przeznaczenie funduszy na budowę misji ARM. Wydaje się jednak, że Agencja chce, aby misja ARM była pierwszą wyprawą załogową MPCV Orion.

Brak oficjalnej zgody nie oznacza, że NASA nie wykonuje żadnych prac związanych z misją ARM. Trwają poszukiwania planetoid, badane są różne koncepcje misji oraz trwają prace rozwojowe związane z aktywnościami jakie mieliby prowadzić astronauci w pobliżu planetoidy.

W zeszłym tygodniu NASA ogłosiła wyniki dotychczasowych prac nad misją. Duża część kwestii była związana ze zdefiniowaniem misji oraz wyznaczeniem potencjalnych celów dla ARM. Aktualnie rozpatruje się dwie możliwości:

a) przechwycenie małej planetoidy i jej sprowadzenie na orbitę okołoksiężycową za pomocą bezzałogowej sondy
b) lot do większej planetoidy, przechwycenie głazu z powierzchni tego obiektu a następnie sprowadzenie gona orbitę wokółksiężycową.

W przypadku opcji (a) aktualnie znanych jest dziewięciu potencjalnych kandydatów do przechwycenia, z których trzy mają na tyle dobrze znane parametry (orbita, wielkość, dostępność dla sondy, itp.), że są poddawane bardziej szczegółowej analizie. Te obiekty zostały określone „poważnymi kandydatami”. Jeden z nich, obiekt o oznaczeniu 2011 MD, jest obecnie „nieoficjalnym głównym kandydatem” na cel misji ARM.

Ocenia się, że rocznie ilość „ważnych kandydatów” będzie rosnąć o 1-2 obiekty. Nie są to łatwe poszukiwania, gdyż są to bardzo małe planetoidy o niskiej jasności i najczęściej obserwowane przez bardzo krótki czas – w trakcie przelotu w okolicach Ziemi. Stąd często ich orbity lub rozmiary nie są znane zbyt dokładnie, co komplikuje proces wyboru.

W przypadku opcji (b) aktualnie znanych jest bardzo dużo potencjalnych kandydatów, a trzech z nich (Itokawa, Bennu i 2008 EV5) są określane jako ważne. W tym przypadku wymagane jest jednak określenie, czy na powierzchni danego obiektu znajdują się mniejsze obiekty możliwe do pobrania, co oznacza potrzebę obserwacji radarowych lub przelotów misji bezzałogowych. Niemniej jednak, ocenia się, że lista ważnych kandydatów tego typu będzie rosnąć o jeden obiekt rocznie.

Aktualnie najciekawszą planetoidą dla misji ARM wydaje się być 2011 MD. Jest to obiekt odkryty w czerwcu 2011 roku, tuż przed bardzo bliskim przelotem obok Ziemi (zaledwie 12 tysięcy kilometrów od naszej planety). Ta planetoida ma orbitę zbliżoną do ziemskiej – okres obiegu dookoła Słońca trwa 396 dni.

W 2011 roku średnicę 2011 MD określono na 7-15 metrów. Trzy lata później ta planetoida znalazła się o około ćwierć obrotu dookoła Słońca za Ziemią względem ruchu orbitalnego. W tamtej przestrzeni znajduje się aktualnie kosmiczne obserwatorium Spitzer, obserwujące w podczerwieni. Obserwacje w tym zakresie fal pozwalają na precyzyjniejsze określenie rozmiarów planetoidy oraz innych parametrów, takich jak gęstość.

Tegoroczne obserwacje 2011 MD podtrzymały zainteresowanie nim. Porowatość 2011 MD została wyliczona na aż 65% a średnica na zaledwie 6 metrów. Tak duża porowatość obiektu sugeruje, że 2011 MD może być zbiorowiskiem małych głazów lub konglomeratem jeszcze mniejszych cząstek. Grafika w galerii tego artykułu prezentuje dwie wizje artystyczne 2011 MD.

Naukowcy z NASA uważają, że przechwycenie takiej „rozsypanej” planetoidy jest technicznie możliwe. Także podjęcie z niej próbek przez astronautów, gdy zostanie sprowadzona na orbitę okołoksięzycową, nie powinno nastręczać problemów.

Kiedy misja do 2011 MD mogłaby nastąpić? Niestety, ta planetoida zbliży się w okolice Ziemi dopiero w 2024 roku i dopiero wówczas można by się spodziewać jej sprowadzenia na orbitę wokół Srebrnego Globu. Może to być „za późno” dla amerykańskich polityków, którzy preferowaliby szybsze przeprowadzenie pierwszej misji załogowej kapsuły MPCV Orion – dotychczas NASA postulowała, że ta wyprawa nastąpi do 2021 roku.

Poniższe nagranie prezentuje zapis konferencji z naukowcami NASA (oraz współpracującymi z NASA) odnośnie prac nad misją ARM.

Comments are closed.