Opportunity: 9-15 kwietnia

0

Łazik „Opportunity” nie miał tak czystych paneli ogniw słonecznych od czasu pierwszej zimy na Marsie.

„Opportunity” nadal znajduje się przy zachodniej krawędzi krateru „Endeavour”.

Planem na najbliższe dni był podjazd do krawędzi i sfotografowanie wnętrza krateru. W trakcie sol 3630 (10 kwietnia) robot przejechał 8,6 metra wjeżdżając na lokalne podwyższenie. Stamtąd, przez kilka dni, wykonywał szerokie ujęcie wnętrza krateru posługują się kamerą PanCam.

Ponieważ prąd w obwodach prawego przedniego koła cały czas wykazuje wartości wyższe od nominalnych, inżynierowie wykorzystali czas postoju łazika do przeprowadzenia badań grzania się silnika napędzającego to koło.

Kilka dni później, 15 kwietnia, pojazd został przemieszczony 20 metrów na południe, aby zakończyć wykonywanie zdjęć wnętrza krateru. Następnym celem podróży jest obszar piasków gliniastych, położony ok. 30 metrów dalej.

Tego dnia (sol 3635) panele ogniw słonecznych łazika dostarczały 622 Wh energii elektrycznej. Tau atmosfery wynosiło 0,413 a współczynnik zapylenia paneli wynosił 0,831. Łazik przejechał do tej pory 38,94 kilometra.

Takie parametry oznaczają, że w trakcie szóstej zimy na Marsie panele ogniw słonecznych robota są czystsze niż w trakcie wszystkich poprzednich zim od 2005 roku. Wszystko dzięki samorzutnemu oczyszczeniu paneli z pyłu i piach przez marsjański wiatr. Dobitnie ukazują to “autoportretowe” zdjęcia łazika ze stycznia i marca 2014 roku (>10 MB).

(NASA/JPL)

Comments are closed.