Rząd zatwierdził plan rozwoju sektora kosmicznego

0

Mamy plan  słusznie chwali się Ministerstwo Gospodarki! Szóstego marca Komitet Stały Rady Ministrów przyjął Krajowy Plan Rozwoju Sektora Kosmicznego w Polsce. Plan może być szansą na przyspieszenie rozwoju krajowego przemysłu kosmicznego.

Wsparcie i aktywizacja polskiego przemysłu w zakresie budowy małych satelitów oraz pomoc w uzyskiwaniu kontraktów m.in. w ramach programów ESA i UE – to główne cele Krajowego Planu Rozwoju Sektora Kosmicznego w Polsce na lata 2014-2020. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął dokument 6 marca 2014 r.

Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki projekt aktualizuje „Program działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce” (przyjęty przez Radę Ministrów 22 czerwca 2012 r.). Uwzględnia, m.in.: współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną, Unią Europejską i EUMETSAT-em, a także budowę infrastruktury krajowego sektora kosmicznego.

Realizacja Planu ułatwi polskim podmiotom nawiązywanie kontaktów i współpracy z zagranicznymi partnerami, transfer zaawansowanych technologii oraz opracowanie i wdrażanie w gospodarce innowacyjnych rozwiązań.

Zgodnie z Planem będą rozwijane przede wszystkim kompetencje polskich jednostek w obszarze technologii satelitarnych w ramach programów opcjonalnych ESA, a także unijnych, takich jak: Galileo, EGNOS i Copernicus oraz programów EUMETSAT. Główny nacisk zostanie położony również na zwiększanie wykorzystania technik satelitarnych dla potrzeb m.in. administracji publicznej.

Jednym z priorytetów rozwoju sektora jest też budowa satelity obserwacyjnego w ramach strategicznego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie specjaliści prowadzą badania nad tzw. stadium wykonalności – budowy i wystrzelenia polskiego satelity w przestrzeń kosmiczną. Ich wyniki dostarczą niezbędnych informacji o wymaganiach technologicznych, jakie należy spełnić, aby zrealizować takie przedsięwzięcie. Poznamy też szacunkowe koszty i możliwy harmonogram prac. Dopiero na podstawie tych analiz technicznych i finansowych Rząd podejmie decyzję o ewentualnym rozpoczęciu prac nad pierwszym polskim satelitą obserwacyjnym. 

Jak oceniają eksperci MG, zawarte w planie nowe priorytety polskiej kosmicznej polityki przemysłowej pozwolą jak najlepiej ukierunkować wszystkie przedsięwzięcia sektora. Dzięki nim łatwiej będzie wybrać najkorzystniejsze sposoby realizacji projektów kosmicznych, zidentyfikować instytucje zaangażowane w ich wdrożenie oraz określić potencjalne źródła finansowania.

Resortem odpowiedzialnym za koordynację realizacji zaktualizowanego „Programu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce” będzie Ministerstwo Gospodarki.

W zakresie tej inicjatywy współpracować będą: Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w Polsce oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i przedstawiciele sektora naukowo-badawczego (w tym Centrum Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Związek Przedsiębiorców Sektora Kosmicznego).

Do głównych obszarów opisanych w znowelizowanym „Programie działań” należą:

 • Budowa kompetencji w obszarze technologii kosmicznych – segment kosmiczny i naziemny,
 • Satelitarna obserwacja Ziemi,
 • Telekomunikacja satelitarna,
 • Nowe technologie i eksploracja przestrzeni kosmicznej,
 • Nawigacja i pozycjonowanie,
 • Budowa kompetencji w obszarze wykorzystania danych satelitarnych,
 • Zintegrowane aplikacje,
 • Działania wspierające rozwój sektora kosmicznego w Polsce,
 • Wspieranie administracji publicznej we wdrażaniu aplikacji satelitarnych,
 • Edukacja – stworzenie nowych kierunków kształcenia związanych z technikami kosmicznymi,
 • Analiza i przeprowadzenie koniecznych zmian w prawie krajowym.

(MG)

Comments are closed.