Opportunity: 19-26 lutego

0

“Opportunity” bada “Sledge Island” i “Stuart Island”.

Łazik “Opportunity” podróżuje przez obszar “Murray Ridge” na krawędzi “Solander Point” krateru “Endeavour”.

Od 19 do 21 lutego badał “Anchor Point” za pomocą mikroskopu obrazującego i spektrometru APXS.

W trakcie sol 3585 (23 lutego) wykonał badania punktowe “Sledge Island” poprzez częściowego jego ukruszenie. Operacja się powiodła i kawałki skały znalazły się jako próbka w Instrument Deployment Device. Dwa dni później próbka ta została sfotografowana przez mikroskop obrazujący i zbadana przez APXS. Następnym celem badań ma być “Stuart Island”. Łazik cofając się spróbuje najechać kamyk i ukruszyć go, podobnie jak “Sledge Island”.

Na dzień 26 lutego 2014 roku łazik miał do dyspozycji 464 Wh energii elektrycznej, przy tau równym 0,498 i zapyleniu 0,691. Odometr wskazywał 38 kilometrów i 740 metrów.

Zobacz też:

(NASA)

Comments are closed.