Zintegrowane aplikacje – warsztaty w Gdańsku (17.03.2014)

0

Integrated Applications Promotion jest jednym z opcjonalnych programów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), w ramach którego wspierany jest rozwój aplikacji integrujących usługi dostarczane przez systemy satelitarne. Aplikacje te, w postaci usług i produktów, znajdują szerokie zastosowanie w różnych służbach, jak np. sztabach zarządzania kryzysowego, samorządach lokalnych, oddziałach straży pożarnej, policji, a także organach zarządzających ruchem morskim, lądowym czy powietrznym.

Warsztaty miały na celu przedstawienie chrakterystyki oraz korzyści płynących z udziału w projekcie IAP-ARTES20. W ich trakcie polskie podmioty (np. OPEGIEKA oraz GMV) uzyskały okazją do zaprezentowania swoich produktów i usług, wykorzystujących technologie satelitarne i usprawniających funkcjonowanie m.in. administracji publicznej. Uczestnicy warsztatów mieli również możliwość poznania statusu projektów badawczych prowadzonych w omawianej tematyce (np. SAT-AIS), jak również zaznajomienia się z problematyką komercjalizacji aplikacji.

Warsztaty rozpoczęły się od prezentacji przedstawicieli ESA, którzy omówili założenia programu IAP-ARTES20 oraz przedstawili przykładowe projekty wraz z przekazaniem dobrych rad na temat składania wniosków do programu. W dalszej części odbyły się prezentacje przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego oraz przedsiębiorców związanych z sektorem kosmicznym. Organizatorzy także omówili Polish Industry Incentive Scheme, odnosząc się do ostatniego wezwania do składania propozycji na projekty (Call for Proposals) i rekomendując potencjalne obszary zainteresowań w ramach programu IAP. W czasie drugiej części warsztatów zaprezentowana zastała polska inicjatywa SAT-AIS oraz przedstawiono metody wsparcia polskich podmiotów ramach Enterprise Europe Network. Warsztat zakończył się krótką prezentacją nt. możliwości związanych z NEXTANT Applications & Innovative Solutions.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej, polskiej administracji publicznej, instytucji badawczych oraz przedsiębiorców z obszaru ICT i technologii kosmicznych. Nie zabrakło również przedstawiciela firmy Kosmonauta.net. W przypadku chęci poznania większej ilości szczegółów nt. programu IAP-ARTES20 lub opisanego w tym artykule warsztatu, zapraszamy do kontaktu: kontakt@kosmonauta.net.

Comments are closed.