Opportunity: 5 – 12 lutego

0

W ostatnich dniach łazik badał skały “Green Island” i “Stuart Island”.

“Opportunity” nadal podróżuje wzdłuż “Murray Ridge”, w regionie “Cook Haven”.

W trakcie sol 3568 (5 lutego) uniósł zrobotyzowane ramię, aby wykonać kamerą Pancam zdjęcia “Green Island” i zdjęcia do celów nawigacyjnych (kamerami Navcam). Następnego dnia użył narzędzia RAT (Rock Abrasion Tool) do naruszenia powłoki kamienia. Przetarte miejsce zostało sfotografowane mikroskopem obrazującym MI i zbadane spektrometrem APXS.

Ósmego lutego najpierw wykonał zdjęcia kamerą Pancam miejsca naruszonego przez RAT, a następnie poruszył się o 3 metry w kierunku następnego celu – “Stuart Island”. Dwa dni później (sol 3573) “Opportunity” rozpoczął badania kontaktowe “Stuart Island”. Potem, tradycyjnie, wykonał mozaiki zdjęć mikroskopem obrazującym i wielodniową obserwację spektrometrem APXS. Zestawy obserwacji były powtarzane przez kolejne dwa dni (11 i 12 lutego), z tym, że APXS wykonał swoje obserwacje z innej pozycji. 

Na dzień 12 lutego 2014 roku (sol 3575) łazik miał do dyspozycji 387 Wh energii elektrycznej. Nieprzezroczystość atmosfery, tau, wynosiła 0,548. Współczynnik zapylenia paneli ogniw słonecznych wynosił 0,610. Łazik przejechał do tej pory 38 kilometrów i 740 metrów.

(NASA)

Comments are closed.