Prognoza rozwoju rynku mikrosatelitów – 2014 rok

0

Niedawno doszło do publikacji prognozy rozwoju rynku mikro i nanosatelitów, która przewiduje jeszcze szybszy niż wcześniej zakładano rozwój tego działu produkcji satelitów.

Mikro i nanosatelity to dynamicznie rozwijający się segment przemysłu kosmicznego. Dziś, dzięki miniaturyzacji elektroniki, dostępie do sprzętu typu COTS (Commercial Off-The-Shelf) produkowanego na całym świecie oraz rozwoju telekomunikacji, możliwe jest budowanie satelitów mniejszych, tańszych i bardziej wydajnych niż jeszcze 20-30 lat temu. Przekłada się to na bardziej powszechny dostęp do danych uzyskanych przez satelity, co oznacza ich obecność na większej ilości rynków (np. indywidualna nawigacja, rolnictwo, transport, ochrona środowiska, systemy ratunkowe itp.).

Nic więc dziwnego, że od kilkunastu lat obserwujemy rosnącą ilość projektowanych, budowanych, testowanych i wreszcie wynoszonych na orbitę małych (100-500 kg), mikro (10-100 kg) i nano (1-10 kg) satelitów. Najpopularniejsze z nich są tzw. formatu CubeSat, często spełniających rolę edukacyjną. Oprócz CubeSatów obserwuje się rosnącą ilość budowanych nieco większych satelitów, np. o masie kilkunastu czy kilkudziesięciu kilogramów

Ile takich satelitów zostanie zbudowanych do 2020 roku? Amerykańska grupa SpaceWorks Enterprise opublikowała wyniki swojej analizy rynkowej dla mikro i nanosatelitów dla „kategorii wagowej” pomiędzy 1 a 50 kg. Wynik jest dość zaskakujący: pomiędzy 2014 a 2020 rokiem około 2000-2750 mikro i nanosatelitów o masie pomiędzy 1 a 50 kg zostanie zbudowanych i będzie czekać na lot na orbitę.

Spośród tych ponad dwóch tysięcy satelitów około 650 mikro i nanosatelitów powinno zostać zbudowanych do końca 2016 roku. Jest to dramatyczny wzrost w ilości budowanych zminiaturyzowanych satelitów w porównani z ostatnimi latami, kiedy to budowano maksymalnie po kilkadziesiąt satelitów. Pod tym względem 2013 rok był przełomowy, gdyż wówczas na orbitę wyniesiono prawie sto mikro i nanosatelitów.

W segmencie 1-50 kg w najbliższych latach format CubeSat 1 U (<1,33 kg) będzie wciąż najpopularniejszy pośród mikro i nanosatelitów, jednak większe satelity będą coraz częściej budowane. SpaceWorks Enterprise prognozuje, że najbardziej wzrośnie segment nanosatelitów o masie 6 kg – przewiduje się kilkukrotny wzrost produkcji tego typu satelitów. W segmencie 1-10 kg około 25% wszystkich zbudowanych nanosatelitów będzie właśnie mieć masę około 6 kg.

Ponadto przynajmniej 48 satelitów o masie poniżej 1 kg powinno w międzyczasie także zostać ukończonych i czekać na lot na orbitę. Warto tu jednak zauważyć, że satelity o masie poniżej 1 kg nie były celem prac SpaceWorks Enterprise i jest to jedynie „minimalna spodziewana” wartość.

Tegoroczna prognoza SpaceWorks Enterprise jest 2-3 razy wyższa od zeszłorocznej. Tak duża zmiana ma związek z ogłoszonymi i realizowanymi inicjatywami wykorzystującymi przynajmniej kilka mikro/nanosatelitów oraz zapowiedziami rozpoczęcia projektów z całego świata. Prognoza również sugeruje, że tworzy się rynek dla usługi wynoszenia małych satelitów na orbitę, który może także doświadczyć znacznego rozwoju w najbliższych latach.

Raport można pobrać z tej strony.

(SWE)

Comments are closed.