European GNSS Applications In Horizon 2020 – raport

0

Czwartego lutego w Pradze odbyły się warsztaty pod tytułem „European GNSS Applications In Horizon 2020”, dotyczące aplikacji związanych z nawigacją satelitarną. Na tym wydarzeniu był obecny przedstawiciel Kosmonauta.net.

W grudniu zeszłego roku rozpoczął się program „Horyzont 2020” (H2020), który jest następcą zakończonego Siódmego Programu Ramowego (7PR). W ramach H2020 duży nacisk będzie kładziony na wykorzystanie aplikacyjne sygnału nawigacji satelitarnej (GNSS), w tym tej pochodzącej od europejskiego systemu Galileo. Za implementację systemu Galileo w Europie jest odpowiedzialna głównie Europejska Agencja GNSS (ang. European GNSS Agency, GSA), która swoją siedzibę ma w Pradze. GSA zorganizowała 4 lutego 2014 roku dedykowane warsztaty dotyczące możliwości udziału w projektach H2020 powiązanych z aplikacjami GNSS.

Podczas pierwszej części warsztatów przedstawiono cztery tematy, które zostały ogłoszone na ten rok dla projektów aplikacji GNSS. Te tematy noszą określenia H-2020-Galileo-1, H-2020-Galileo-2, H-2020-Galileo-3 i H-2020-Galileo-4. Każdy z tematów dotyczy albo budowy nowych aplikacji GNSS lub akcji wspierających ich powstawanie lub koordynację prac badawczo-rozwojowych, w tym i z partnerami spoza Unii Europejskiej. Łącznie na projekty, które zostaną zaakceptowane w tym roku, przeznaczono około 38 M EUR dotacji z Komisji Europejskiej. Podobnych wartości można się spodziewać w kolejnych latach. Podczas tej części warsztatów przedstawiono także proces selekcji najlepszych wniosków – od strony ekspertów oceniających zgłoszenia.

W drugiej części warsztatów zaprezentowano poszczególne sektory aplikacji GNSS. Zaprezentowano m.in. sektor rolnictwa, mapowania, lotnictwa, transportu kolejowego, morskiego i drogowego oraz związane z lokalizacją. Każdy z tych sektorów powinien doświadczyć wyraźnego rozwoju w dziedzinie aplikacji GNSS w najbliższych kilku latach i to właśnie od poprawnej identyfikacji odpowiednich rozwiązań będzie zależeć sukces firm i instytucji ubiegających się o projekty w H2020. Co ciekawe, w kilku przypadkach pojawiła się kwestia bezzałogowych pojazdów latających (UAV) jako swoistej „konkurencji” dla GNSS. Z tej perspektywy warto obserwować dalszy rozwój technologii UAV oraz aplikacji GNSS.

Trzecia i ostatnia część warsztatów dotyczyła prezentacji udanych przykładów z programu FP7 w każdym z wyżej zaprezentowanych sektorów. Ponadto, zaprezentowano ciekawy projekt realizowany w ramach FP7, który dotyczył nawiązania bliższych kontaktów w tematyce aplikacji GNSS z państwami azjatyckimi, tj. Indiami, Chinami, Koreą Południową, Japonią i Tajwanem.

Z Polski na te warsztaty przyjechali przedstawiciele trzech wiodących firm w technologiach GNSS. Podobne warsztaty będą się odbywać przynajmniej raz do roku w Pradze.

Comments are closed.