Opportunity bada Moreton Island

0

“Opportunity” bada skały Moreton Island. Ilość generowanej energii elektrycznej utrzymuje się powyżej 300 Wh.

Marsjański łazik “Opportunity” kontynuuje podróż w górę “Solander Point”, zachowując korzystne północne nachylenie. W związku z tym dostępna ilość energii elektrycznej nie spada na razie poniżej 300 watogodzin.

W dniu 23 listopada (sol 3496) rower przejechał ostatnie 60 centymetrów w stronę “Moreton Island”, kolejną wychodnię skalną będącą celem badań. W ten sposób znalazła się ona w zasięgu operacyjnym ramienia robota.

Dwie doby później “Opportunity” rozpoczął badania kontaktowe wychodni, w tym wykonał zdjęcia mikroskopem obrazującym i zebrał całonocne pomiary spektrometrem rentgenowskim cząstek alfa (APXS). Kolejne badania zostały wykonane w czasie Święta Dziękczynienia. 

Na dzień 25 listopada 2013 ogniwa słoneczne łazika wytwarzały 310 Wh energii elektrycznej. Tau atmosfery wynosiło 0,603, a zapylenie ogniw wynosiło 0,496. Przebieg robota wyniósł 38,65 kilometra.

(NASA/JPL)

Comments are closed.