Konferencja prawa lotniczego w Gdańsku (15.11.2013)

0

W Gdańsku odbyła się konferencja prawa lotniczego. Oddzielną sesję na tym wydarzeniu poświęcono prawu kosmicznemu.

Konferencja została zorganizowana przez polski Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) oraz polskich przedstawicieli w organizacji ICAO. Na miejsce konferencji wybrano Gdańsk, m.in. z uwagi na swoją ciekawą okoliczną bazę lotniczą i możliwości rozwoju w najbliższej przyszłości.  Warto tu zauważyć, że niedawno wybrano przedstawicieli z Polski do rady organizacji ICAO, co jest dużym osiągnięciem dla naszego państwa.

Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia kilku współczesnych wyzwań stawianych przed lotnictwem. Wiele z umów czy konwencji, które regulują zasady komercyjnego lotnictwa powstało kilka dekad temu, co oznacza, że dziś mogą częściowo nie odpowiadać aktualnej sytuacji. Przede wszystkim kwestia dotyczy coraz większych samolotów pasażerskich, lotów międzykontynentalnych i kwestii prawnej odpowiedzialności. 

Oddzielną sesję poświęcono kwestii praw pasażerów linii lotniczych. Okazuje się, że istnieją pewne duże rozbieżności w proponowanych zmianach w prawach pasażerów lotniczych. Największe różnice występują pomiędzy Komisją Europejską a organizacją IATA. Inna sesja została poświęcona kwestii bezpieczeństwa, w tym i informacyjnego dla lotnictwa.

W wielu przypadkach przedstwiciele organizacji lotniczych wspominało o potrzebie coraz bliższej interakcji z przemysłem lotniczym – zarówno producentami, jak i operatorami samolotów. Interakcja z przemysłem lotniczym ma także wymiar definicji zakresu przyszłych prac badawczo-rozwojowych, które by odpowiadały wprowadzanym i proponowanym regulacjom w sektorze. Ma to przede wszystkim związek z bezpieczeństwem lotu.

Na koniec konferencji skupiono się na prawie kosmicznym. Jest to stosunkowo nowa gałąź działań prawnych, jednakże warto podkreślić, że z pewnością bardzo ważna. Podczas sesji prawa lotniczego przedstawiono trzy wybrane zagadnienia związane z prawem kosmicznym: loty suborbitalne, aktualnie obowiązujące konwencje oraz kwestie prawne związane z małymi satelitami. Te prezentacje wyraźnie wykazują, że w najbliższych latach stan prawa kosmicznego powinien ulec zmianie, a w szczególności kwestie rejestracji i ubezpieczeń misji małych satelitów.

Comments are closed.