Propen na Tytanie

0

Sonda Cassini wykryła w atmosferze Tytana propen, znany na Ziemi choćby z… plastikowych opakowań.

W poniedziałek amerykańska agencja kosmiczna podała, że sonda Cassini zidentyfikowała w atmosferze Tytana, księżyca Saturna, propen – związek chemiczny znany nam głównie w formie polipropylenu, polimeru używanego jako materiał do wytwarzania opakowań jednorazowych i innych produktów codziennego użytku.

Cassini wykrył niewielkie ilości propenu w dolnych warstwach atmosfery Tytana. Jest to pierwsza pewna detekcja składnika plastiku na innym księżycu czy planecie, poinformowali na łamach Astrophysical Journal Letters badacze, którym przewodził Conor Nixon z  Goddard Space Flight Center.

Odkrycia dokonano za pomocą spektrometru CIRS, analizującego promienie podczerwone emitowane przez Saturna i jego księżyce. Jest ono zgodne z wcześniejszymi obserwacjami sondy Voyager 1 i przypuszczeniami jakie one zrodziły. W 1980 Voyager zarejestrował wiele różnych gazów w atmosferze Tytana, w tym węglowodory, które na Ziemi pozyskujemy głównie z paliw kopalnych. Pod wpływem światła słonecznego węglowodory powinny ulegać rozpadowi do metanu, drugiego najobficiej występującego gazu w atmosferze Tytana. Fragmenty po takim rozpadzie powinny tworzyć nowe związki, z dwoma lub trzema atomami węgla. Najobficiej występować powinien więc dwuwęglowy etan, i właśnie propen, związek z trzema atomami węgla.

Voyager zidentyfikował w atmosferze Tytana komplet jedno- i dwuwęglowych węglowodorów. Wykrył również najlżejsze i najcięższe cząstki z trzema węglami, propan (C
3
H
8
) i propyn (CH3C≡CH). Brakowało środkowego propenu (CH3CH=CH2), który odkrył właśnie Cassini, uzupełniając tym samym lukę w liście składników atmosfery Tytana.

Naukowcy podkreślają, że detekcja tego związku była bardzo trudna. Oznaki obecności propenu wykrywano już od dawna, ale brakowało definitywnych, mocnych pomiarów. Analizowany sygnał propenu jest bowiem słaby i zakłócany przez inne sygnały świadczące o obecności podobnych cząstek. 

{youtube}IN0SbMeOGIA{/youtube}
Materiał wideo NASA o propenie w atmosferze Tytana / Credits: NASA

(NASA)

Comments are closed.