Elementy statków kosmicznych wytwarzane w druku 3D?

0

Firma Tethers Unlimited, Inc. (TUI) podpisała kontrakt z ośrodkiem badawczym Sił Powietrznych USA (Air Force Research Laboratory, AFRL) na rozwój technologii druku 3D struktur statków kosmicznych i satelitów z wbudowanym zabezpieczeniem przed promieniowaniem kosmicznym.

Proces technologicznych, który obecnie oczekuje na opatentowanie, pozwoli na zmniejszenie masy potrzebnej zwykle na elementy ochronne przed promieniowaniem oraz na zmniejszenie kosztów i zwiększenie parametrów wykorzystywanej elektroniki poprzez umożliwienie użycia komercyjnych układów (COTS).

“Potrzeba obniżenia kosztów i podniesienia wydajności systemów statków kosmicznych powoduje, że wielu producentów satelitów rozważa wykorzystanie komercyjnych, nie specjalizowanych elementów elektronicznych. Takie komponenty jednakże są bardziej wrażliwe na promieniowanie niż te zaprojektowane specjalnie z myślą o ich funkcjonowaniu w warunkach np. przestrzeni kosmicznej”, mówi Nestor Veronka, dyrektor technologiczny TUI. “Nasza technologia pozwala na wbudowanie ochrony radiacyjnej w struktury statku kosmicznego, co pozwala na wykorzystanie komercyjnych elementów elektronicznych charakteryzujących się niskim kosztem i małą masą”.

W ramach fazy II kontraktu Innowacyjnych Badań Małych Firm (Small Business Innovative Research), TUI pracuje nad tworzeniem elementów strukturalnych zawierających wewnątrz warstwowe złożenie polimerów i metali, które jest niezwykle wydajne w pochłanianiu promieniowania kosmicznego. Technologia ta, nazywana Wszechstronną Strukturalną Ochroną Przed Promieniowaniem (Versatile Structural Radiation Shielding – VSRS), powstała na bazie rozległych prac przeprowadzonych przez TUI w ciągu ostatnich pięciu lat. Prace te dotyczyły wykorzystania addytywnych technik produkcyjnych (drukowania 3D) w budowie wielofunkcyjnych struktur pojazdów kosmicznych.

Firma TUI wykorzystała tę technologię do stworzenia egzoszkieletów pojazdów kosmicznych z wbudowaną multiwarstwową izolacją termiczną. Ponadto w ostatnim czasie z wykorzystaniem funduszy NASA z programu Innovative Advanced Concepts firma pracuje nad sposobami produkcji struktur pojazdów kosmicznych na orbicie. “Mamy nadzieję, że wykorzystanie produkcji addytywnej pozwoli na radykalne zmiany w sposobach, w jakie statki kosmiczne są budowane, zmniejszając przy tym koszta i zwiększając wydajność wielu misji”, mówi dyrektor generalny i naukowy TUI – dr. Rob Hoyt.

(TUI)

{module[346]}

Comments are closed.