Roskosmos częścią Międzynarodowej Karty

0

Roskosmos stała się kolejnym członkiem Międzynarodowej Karty Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów.

31 sierpnia 2013 Rosyjska Federalna Agencja Kosmiczna Roskosmos stała się nowym członkiem Międzynarodowej Karty Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów – międzynarodowego mechanizmu bezpłatnego przekazywania zobrazowania satelitarnego państwom dotkniętym klęskami żywiołowymi.

Członkostwo nowej organizacji sygnowano podczas targów i wystawy lotniczej MAKS w Moskwie. Wzięli w niej udział również przedstawiciele innych członków Karty, w tym prezes niemieckiej DLR, która obecnie przewodzi Karcie.

Rosjanie wniosą do zasobów Karty trzy satelity obserwacji Ziemi: Meteor-M, Kanopus-V i Resurs-DK1. Uczestnicy Karty obecnie współpracują z Roskosmosem w celu zintegrowania systemów obu organizacji.

Karta ma na celu zorganizowane pod konkretne zgłoszone zapotrzebowanie, zbieranie i dostarczanie danych telemetrycznych w postaci konkretnych użytecznych produktów wspomagających zarządzanie kryzysowe w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych. Dane dostarczane przez Kartę są wykorzystywane do pomocy poszkodowanym i ograniczaniu skutków kataklizmów. Fundament działania Karty stanowią członkowskie agencje kosmiczne, których wkładem są satelity obserwacji Ziemi, które to dostarczają danych Karcie.

(UN-SPIDER)

Comments are closed.