Galileo: przetestowano usługi bezpieczeństwa

0

W ramach systemu Galileo przetestowano usługi bezpieczeństwa PRS zależne od specjalnych sygnałów dających większą dokładność geolokalizacji.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej rozpoczęły niezależne testy najdokładniejszych z oferowanych przez system Galileo sygnałów służących do geolokalizacji. Służby publiczne, np. ratunkowe, będą miały bowiem dostęp do dwóch specjalnych sygnałów dystrybuowanych przez satelity Galileo w ramach Publicznych Usług Regulowanych (Public Regulated Service – PRS).

Jak wyjaśnia Miguel Manteiga Bautista, szef Biura Bezpieczeństwa Galileo ESA, “Galileo jest w fazie walidacji na orbicie, która zakłada również sprawdzenie możliwości PRS w zakresie pozycjonowania i kontroli dostępu do usług”. Dostęp do PRS miał być możliwy dopiero przy pełnej operacyjności systemu, jednak duże zainteresowanie państw członkowskich zadecydowało o wcześniejszej możliwości przetestowania usług. W lipcu 2012 Komisja Europejska i ESA rozpoczęły więc program “PRS Participants To IOV” (PPTI). W ramach programu ESA zapewnia beneficjentom dostęp do narzędzi powstałych w ramach kontraktów z Agencją, w tym dostęp do odbiorników testowych. Agencja zapewnia też szkolenia i ekspertyzy niezbędne do przeprowadzenia testów. Szkolenia i demonstracje narzędzi odbyły się w laboratorium PRS w ośrodku ESTEC w holenderskim Noordwijk.

Miguel Manteiga podaje, że na razie niezależne testy odbioru sygnałów PRS i geolokalizacji z ich użyciem przeprowadziły Belgia, Francja, Włochy i Wielka Brytania. Europejska Agencja Kosmiczna, z pomocą służb holenderskich i włoskich, przeprowadziła niezależne mobilne i stacjonarne testy sygnału. Testy wypadły pomyślnie – usługa PRS zapewniła dokładność poniżej 10 metrów, co przy uwzględnieniu, że na orbicie znajdują się jedynie 4 satelity systemu, jest wynikiem bardzo dobrym.

Jednocześnie Włochy potwierdziły możliwość zbudowania własnego odbiornika PRS na podstawie specyfikacji dostarczanej przez ESA. Manteiga dodaje, że “projekt PPTI nadal trwa i najbliższej jesieni odbędą się dalsze testy zaawansowanych funkcjonalności PRS, w tym pierwsze testy powietrzne, również z pomocą służb holenderskich. Chęć dołączenia do PPTI wyraziły kolejne państwa.”

W międzyczasie trwają negocjacje pomiędzy państwami członkowskimi UE, Komisją Europejską i Europejską Agencją GNSS na temat programu pilotażowego usług PRS.

(ESA)

Comments are closed.