MSL – 2 % zawartości wody w marsjańskim gruncie

0

Łazik Mars Science Laboratory dokonał kolejnego odkrycia – w marsjańskim gruncie wewnątrz krateru Gale wykryto około 2% zawartości wody.

Od drugiej połowy lat 90. XX wieku trwa „inwazja” Ziemian na Marsa, realizowana przez szereg misji bezzałogowych. Jednym z haseł przewodnich misji, zarówno orbiterów, jak i lądowników oraz łazików, jest  „podążaj za wodą”: wyprawy mają poszukiwać dawnych i obecnych śladów wody. Śladów dawnej obecności wody w stanie ciekłym na Marsie jest sporo – dziś już wiemy, że miliardy lat temu Czerwona Planeta posiadała zbiorniki wodne oraz dość wartkie strumienie wody.

Natomiast poszukiwania „świeżych” śladów wody na Marsie były i nadal są trudniejsze – w porównaniu z przeszłością dziś Czerwona Planeta jest jałową i suchą pustynią. Bez wątpienia dziś na Marsie jest znacznie mniej wody niż w przeszłości. Między innymi dlatego łazik Mars Science Laboratory (MSL), który od 6 sierpnia 2012 roku przebywa wewnątrz krateru Gale, został wyposażony w bardzo zaawansowane instrumenty pomiarowe. Jednym z nich jest Sample Analysis at Mars (SAM), zdolny do wykrywania z dużą czułością wielu związków chemicznych, w tym i organicznych. Dzięki SAM w ostatnich miesiącach m.in. nieskutecznie próbowano dokonać detekcji metanu w atmosferze tej planety. SAM także służy do wykrywania zawartości wody w próbkach marsjańskiego gruntu. To właśnie pomiar zawartości wody jest najnowszym ważnym odkryciem łazika MSL. 

Pomiar zawartości wody został dokonany na próbce gruntu o nazwie „Rocknest”, którą łazik pobrał w październiku zeszłego roku. Była to pierwsza pełna analiza składu chemicznego próbki powierzchni Marsa wykonana przez MSL. Tę próbkę wybrano jako możliwie najbardziej typową dla okolicy krateru Gale, tak aby była później „punktem odniesienia”. Wyniki z pomiarów „Rocknest” były analizowane przez kolejne miesiące i publikowane etapami. Uzyskane wyniki dotyczące wody wskazują, że marsjański grunt we wnętrzu krateru Gale zawiera około 2% wody. Jest to bardzo duża wartość, sugerująca, że w różnych miejscach pod powierzchnią Marsa mogą występować dość „wilgotne” warunki, być może nawet i zdatne do utrzymania życia.

Ponadto, dokonano analizy stosunku izotopów wodoru oraz węgla. Wyniki sugerują, że marsjański pył aktywnie przemieszcza się po tej planecie i reaguje z niektórymi związkami chemicznymi atmosfery.

W kolejnych miesiącach prac MSL powinniśmy się spodziewać następnych kompleksowych pomiarów przy użyciu SAM. Wyniki z pewnością będą porównywane z tymi uzyskanymi na „Rocknest”.

(NASA)

{module [346]}

Comments are closed.