Konferencja Meet The Space w Krakowie – 5-6 grudnia 2013

0

Stowarzyszenie Astronomia Nova wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim zorganizują na początku grudnia w Krakowie międzynarodową konferencję, która będzie miała charakter wydarzenia integrującego środowiska naukowe i biznesowe związane z eksploracją kosmosu.

Inicjatywa zorganizowania międzynarodowej konferencji w Krakowie zrodziła się z uwagi na wstąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. „Meet The Space” otrzymało wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa i uzyskało honorowy patronat Rektora UJ.

W konferencji wezmą udział wybitne postacie polskiej „sceny kosmicznej”, m.in. pierwszy Polak w kosmosie – gen. Hermaszewski, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie, prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz, kierownik Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH, prof. dr hab. Tadeusz Uhl, prof. Jacek Krełowski, dr Paweł Lejba, uczestnicy programów ESA, NASA, twórcy pierwszych polskich satelitów naukowych, przedstawiciele stowarzyszeń, m. in. Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, Polskiego Towarzystwa Rakietowego i innych.

Konferencja Meet The Space w grudniu tego roku zapoczątkuje doroczne spotkania integrujące środowiska naukowe i biznesowe związane z eksploracją kosmosu. Wydarzenia te będą przyczynkiem do powstawania nowych planów badawczych, nawiązywania nowych, cennych znajomości, a ponadto zachęci młodych ludzi do podążania w kierunku nauk ścisłych.

Za przesłaną informację o konferencji serdecznie dziękujemy pani Agacie Kołodziejczyk.

{module[346]}

Comments are closed.