Scalars 2013

0

W dniach 12-16 września  na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się druga konferencja z serii zatytułowanej Scalars.

Konferencje Scalars, organizowane przez Wydział Fizyki  UW i Polskie Towarzystwo Fizyczne  są poświęcone oddziaływaniom cząstek skalarnych, tj. cząstek nie posiadających wewnętrznego momentu pędu (spinu). Cykl tych konferencji został zainicjowany dwa lata temu przez  fizyków z Instytutu Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w okresie bezpośrednio poprzedzającym pojawienie się pierwszych  doniesień z Wielkiego Zderzacza Hadronowego działającego w ośrodku CERN. Model Standardowy,  aktualna teoria oddziaływań cząstek elementarnych, przewiduje istnienie jednej takiej cząstki zwanej cząstką Higgsa.  W zeszłym roku eksperymenty ATLAS i CMS doniosły o odkryciu nowej cząstki. Jej własności, w oparciu o  dane zebrane w ciągu ostatnich dwóch lat, są w granicach niepewności doświadczalnych zgodne z przewidywaniem Modelu Standardowego.  Jest to doniosłe odkrycie wieńczące konstrukcję Modelu Standardowego.

Potrzebne będą jednak dalsze, precyzyjne pomiary, aby upewnić się, że nowo odkryta cząstka jest rzeczywiście cząstką Higgsa z Modelu Standardowego. Obecne pomiary nie wykluczają bowiem istnienia bogatszej struktury sektora cząstek skalarnych, która nie ujawniła się jeszcze w dotychczas zebranych danych doświadczalnych. Co więcej, fakty doświadczalne dotyczące gęstości reliktowej ciemnej materii we wszechświecie, przewagi materii nad antymaterią, niezerowych mas neutrin, jak też niezadowalająca od strony teoretycznej  konstrukcja sektora Higgsa Modelu Standardowego, zmuszają do poszukiwań  bardziej fundamentalnej teorii.  Wiele propozycji teoretycznych wychodzących poza Model Standardowy,  jak modele z wieloma cząstkami Higgsa, supersymetria, dodatkowe wymiary, substruktura, dodatkowe symetrie, modele hybrydowe itp.,  przewidują istnienie nowych cząstek skalarnych. Modele te  mają niejednokrotnie konsekwencje astrofizyczne i kosmologiczne. Podkreślić należy komplementarność badań doświadczalnych i koncepcji teoretycznych z fizyki oddziaływań cząstek elementarnych, astrofizyki, kosmologii i grawitacji.

Tegoroczna konferencja zgromadziła około 120 uczestników reprezentujących wiodące w tej dziedzinie ośrodki badawcze z całego świata. Wśród uczestników są eksperci tacy jak John Gunion, Howard  Haber, Ignatios Antoniadis, Hans-Peter Nilles, Marc Sher, Mariano Quiros, Yutaka Hosotani, Amarjit Soni czy Rabindra Mohapatra.

(WFUW)

{module [346]}

Comments are closed.