GIS Day 2013 w Warszawie

0

21 listopada w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie ponownie odbędzie się konferencja poświęcona systemom informacji geograficznej. Zapraszamy do uczestnictwa.

“Człowiek- Środowisko- Technika” pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna warszawska edycja obchodów GIS Day – święta użytkowników systemów informacji geograficznej. Wydarzenie organizowane przez największe uczelnie warszawskie będzie częścią obchodzonego na całym świecie Tygodnia Świadomości Geograficznej.

Ogólnowarszawska formuła organizacji obchodów światowego dnia GIS będzie praktykowana po raz drugi: w ubiegłym roku GIS Day “GIS w Stolicy” organizowany był przez Stowarzyszenie Studentów WGiK “GEOIDA” reprezentujące Politechnikę Warszawską oraz przez Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji reprezentujące Uniwersytet Warszawski. Organizatorami tegorocznej edycji wydarzenia są: Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Studenckie Koło Naukowe GISowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej “GEOIDA” wraz z Kołem Naukowym Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej.

Konferencja objęta została honorowymi patronatami: Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas, Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Marcina Pałysa oraz Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta. Honorowe patronaty nad konferencją objęli również dziekani wydziałów, na których działają organizujące wydarzenie jednostki: Dziekan Wydziału Leśnego SGGW – prof. dr hab. Henryk Żybura, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW – prof. dr hab. Jerzy Jeznach, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW – prof. dr hab. Alina Maciejewska oraz Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW – prof. dr hab. Andrzej Lisowski. GIS Day 2013 “GIS w Stolicy” odbędzie się 21 listopada 2013r. (czwartek) w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ,,Centrum Wodne” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W czasie konferencji uczestnicy będą przysłuchiwać się sesji referatowej, do udziału w której zaproszono przedstawicieli środowisk akademickich, instytucji naukowo-badawczych, firm komercyjnych oraz prawdziwych pasjonatów GIS-u. Organizatorzy stawiają przede wszystkim na praktyczny wymiar wydarzenia- sesję referatową uzupełni szereg pokazów i prezentacji, w czasie których uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi realizacjami i technologiami w zakresie GIS. Ponadto miłośnicy GIS-u w każdym wieku będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach internetowych, grze miejskiej, targach wystawienniczych oraz warsztatach z oprogramowania. Końcówka listopada dla stołecznych pasjonatów GIS-u zapowiada się naprawdę ciekawie! Informacje na temat wydarzenia pojawiają się na bieżąco na Facebook’owym profilu wydarzenia . Zachęcamy również do zapoznania się z przebiegiem ubiegłorocznej edycji wydarzenia na stronie www.gisday.waw.pl.

Dziekujemy organizatorom za przekazanie informacji. 

Comments are closed.