Konferencja PLASMA-2013

0

Pomiędzy 2 a 6 września w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja PLASMA-2013 dotycząca badań i zastosowań plazmy.

Międzynarodowa Konferencja PLASMA-2013 jest organizowana przez Lokalny Komitet Organizacyjny utworzony w IFPiLM. Współorganizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Fizyczne. Na konferencję PLASMA-2013 zgłosiło się już ponad 140 uczestników z różnych krajów. Na zaproszenie Międzynarodowego Komitetu Naukowego ponad 20 wybitnych polskich i zagranicznych specjalistów zgodziło się wygłosić referaty plenarne. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera organizację konferencji specjalną dotacją. Kilka polskich i zagranicznych przedsiębiorstw prywatnych sponsoruje tę konferencję prezentując jednocześnie produkowaną w firmie aparaturę badawczą. Szczegółowe informacje o konferencji PLASMA-2013 są dostępne w internecie na stronie http://plasma2013.ipplm.pl.

Konferencje pod nazwą PLASMA były organizowane od 1993 roku głównie w Polsce. W roku 2007 konferencja ta odbyła się w Niemczech, a w roku 2010 we Francji. Głównym celem kolejnych konferencji PLASMA jest tworzenie forum naukowego do pogłębionej dyskusji i oceny postępu w badaniach w zakresie fizyki i technologii plazmy oraz fuzji termojądrowej. Większość prezentowanych prac jest realizowana w ramach współpracy międzynarodowej, najczęściej objętej programami europejskimi. Konferencja uzyskała renomę ważnego międzynarodowego wydarzenia naukowego o szczególnym znaczeniu dla kontaktów środowisk badawczych w Europie Wschodniej i Zachodniej. Umożliwia ona także spotkania młodych naukowców z doświadczonymi uczonymi z renomowanych ośrodków krajowych i zagranicznych.

Badania i zastosowania plazmy w różnych dziedzinach nauki i techniki rozwijane są bardzo intensywnie na całym świecie. Ważnym celem badań plazmy gorącej jest opanowanie kontrolowanej syntezy (fuzji) termojądrowej dla przyszłej produkcji energii użytecznej w sposób bezpieczny dla ludności i środowiska. Plazma niskotemperaturowa znajduje różne zastosowania technologiczne, m.in. w elektronice, technice kosmicznej i modyfikacji właściwości materiałów.

W Polsce kilka ośrodków zajmuje się badaniami plazmowymi i termojądrowymi w ścisłej współpracy międzynarodowej. Są to: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytet Opolski oraz kilka grup naukowych w innych uczelniach i instytutach. IFPiLM koordynuje w Polsce prace dotyczące fuzji termojądrowej w układach tokamak i stellarator w ramach programu Asocjacji EURATOM-IFPiLM i fuzji laserowej w ramach europejskiego projektu HiPER.

{module [346]}

Comments are closed.