Podsumowanie konferencji “13th European Workshop on Astrobiology”

0

W dniach 22-25 lipca 2013 w Szczecinie odbyła się konferencja pt. “13th European Workshop on Astrobiology (EANA 13)”. Była to już trzynasta edycja cyklu corocznych spotkań organizowanych przez kraje należące do EANA (European Astrobiology Network Association). Spotkania te stanowią najważniejsze astrobiologiczne wydarzenie roku w Europie.

EANA powstała w 2001 roku z myślą o integracji europejskiego środowiska naukowego zajmującego się astrobiologią (lub zainteresowanego badaniami astrobiologicznymi). Organizacja skupia obecnie 19 krajów europejskich: Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Polskę, Portugalię, Rosję, Rumunię, Szwajcarię, Szwecję, Węgry, Wielką Brytanię i Włochy. Członkami stowarzyszonymi EANA są astrobiologiczne grupy badawcze z Brazylii, Chin, Japonii, Meksyku i Stanów Zjednoczonych.

Polska jest członkiem EANA od 2003 roku. W tym roku obchodzimy jubileusz dziesiątej rocznicy przyjęcia naszego kraju w poczet członków i w ramach jubileuszu przypadł nam zaszczyt zorganizowania corocznego spotkania europejskich  astrobiologów w Szczecinie. W EANA Polska jest reprezentowana przez Centre for Advanced Studies in Astrobiology and Related Topics (CASA*) [zob.http://articles.adsabs.harvard.edu//full/2004ESASP.545..299S/0000299.000.html], które w 2007 roku przyjęło kształt konsorcjum naukowego składającego się z pięciu instytucji założycielskich: Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika (CAMK) PAN w Warszawie, Centrum Badań Kosmicznych (CBK) PAN w Warszawie, Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Szczecińskiego. Jednostką wiodącą jest Uniwersytet Szczeciński, który wystąpił z inicjatywą oraz podjął się zadania prowadzenia badań interdyscyplinarnych w dziedzinie astrobiologii, w tym stymulowania
i koordynowania takich badań w Polsce.

Konferencja EANA 13 odbyła się w siedzibie głównej CASA* (Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego) i była wspaniałą okazją do zaprezentowania na forum europejskim interdyscyplinarnych badań naukowych prowadzonych w Polsce.

Głównymi organizatorami tegorocznej konferencji byli: CASA* Uniwersytet Szczeciński oraz  Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Patronat naukowy nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA). Szczególne podziękowania składamy wszystkim sponsorom, dzięki którym ta prestiżowa międzynarodowa impreza mogła dojść do skutku: Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), EANA, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PTA, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Polskiej Akademii Nauk, Komitetowi Badań Kosmicznych i Satelitarnych, Uniwersytetowi Szczecińskiemu oraz CASA*.

Konferencja od strony organizacyjnej była majstersztykiem zrealizowanym przez niewielki ośmioosobowy zespół: Ewa Szuszkiewicz i Franco Ferrari wraz z Damianem Budnym, Bohdanem Górskim, Adamem Łacnym i Yani Zhao ze Szczecina oraz Maria Błęcka i Barbara Kremer z Warszawy. Wzięło w niej udział 118 uznanych uczonych oraz młodych naukowców z 24 krajów (19 krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Iranu, Chile oraz Japonii. Wygłoszono 49 referatów  w 10 sesjach naukowych, w tym 12 referatów plenarnych. Spośród których aż cztery referaty plenarne zaprezentowali uczestnicy z Polski. Przedstawiono 50 plakatów podczas 3 sesji plakatowych.

Konferencji towarzyszyło kilka ciekawych wydarzeń m.in: wykład otwarty “Nasz kosmiczny rodowód” prowadzony przez prof. Michała Różyczkę z CAMK (http://eana13.astrobiologia.pl/?q=node/36), pokaz pierwszego polskiego satelity BRITE-PL zorganizowany przez mgr inż. Tomasza Zawistowskiego z CBK (http://www.brite-pl.pl/) oraz wycieczka do Rezerwatu Przyrody “Meteoryt Morasko”.

Więcej na temat konferencji pod linkiem: http://eana13.astrobiologia.pl/ Zapraszamy także do zapoznania się z książką zawierającą streszczenia odczytów wygłoszonych na konferencji. Jest ona dostępna na stronie http://eana13.astrobiologia.pl/. Pełne artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie “Origin of Life and Evolution of Biospheres”.

(EANA)

{module [346]}

Comments are closed.