Opportunity przejechał ponad 37 kilometrów

0

“Opportunity” przekroczył dystans 37 kilometrów. Niestety, w trakcie sol 3349 wystąpił problem z ramieniem robota.

W trakcie sol 3346 (22 czerwca 2013) łazik przejechał kolejne 90 metrów na południe w kierunku Solander Point. Kolejnego dnia wykonał fotograficzną ocenę stanu narzędzia RAT (Rock Abrasion Tool).

W trakcie kolejnej doby, 24 czerwca, podczas 97 metrowej jazdy, odometr robota przekroczył 37. kilometr łącznego dystansu pokonanego na powierzchni Marsa. W trakcie sol 3349 planowane było pokonanie dłuższego dystansu, ale po 63 metrach potencjometr ramienia robota, odpowiadający za podawanie informacji o położeniu, zatrzymał jazdę wskazując na niekontrolowany ruch.

Kolejnego dni, 26 czerwca, podjęcie ruchu szybko zakończyło się jeszcze większym anormalnym sygnałem z potencjometru. Inżynierowie i technicy sprawdzają teraz przeguby i sam potencjometr. Analiza zdjęć sprzed i po ruchu robotem pokazują brak przemieszczenia się ramienia.

Na dzień 26 czerwca (sol 3350) ogniwa słoneczne łazika generowały 457Wh energii elektrycznej, przy nieprzezroczystości atmosfery tau wynoszącym 0,805 i współczynniku zapylenia paneli 0,607. Odometr wskazywał 37,09 kilometra.

(NASA)

{module [346]}

Comments are closed.