ZPSK dołącza do SME4SPACE

0

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego przystąpił do europejskiej organizacji SME4SPACE.

Wraz z wejściem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) obserwujemy szereg wydarzeń pośrednio lub bezpośrednio związanych z intensyfikacją działań w sferze sektora kosmicznego. Jednym z najważniejszych działań było utworzenie Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK), co nastąpiło 31 października 2012 roku.  ZPSK zamierza aktywnie współpracować z wieloma krajowymi i zagranicznymi podmiotami, które tworzą europejski sektor kosmiczny. Jednym z nich jest organizacja o nazwie SME4SPACE.

SME4SPACE jest platformą zrzeszającą organizacje reprezentujące małe i średnie przedsiębiorstwa (SME), które działają na rynku europejskiego przemysłu kosmicznego. Do SME4SPACE należą przede wszystkim organizacje i klastry lotniczo-kosmiczne z państw członkowskich i stowarzyszonych z ESA.

Głównym celem platformy, której działania mają charakter non-profit, jest grupowa reprezentacja interesów SME przed głównymi twórcami europejskiej sceny kosmicznej – ESA, Komisją Europejską, a także pojedynczymi, narodowymi agencjami kosmicznymi. Od czerwca 2007 roku SME4SPACE na mocy porozumienia formalnie współpracuje z ESA, wspierając Agencję w zakresie kształtowania polityki wobec SME w ramach ESA SME Policy Office.

Do SME4SPACE należą między innymi:

 • AIPAS (Włochy)
 • Arquimea (Hiszpania)
 • Czech Space Alliance (Czechy)
 • GLAE (Luksemburg)
 • Hellenic Association of Space Industry (Grecja)
 • Hungarian Space Cluster (Węgry)
 • Lithuanian Space Association (Litwa)
 • ZPSK (Polska)
 • SME Forum (Wielka Brytania)
 • SpaceNed (Holandia)
 • VRI (Belgia)

Więcej informacji – http://www.sme4space.org/

(ZPSK)

{module [346]}

Comments are closed.