Rozpoczęła się konferencja GR20/Amaldi10

0

Do 13 lipca w Warszawie będzie trwać konferencja GR20/Amaldi10, dotycząca badań nad grawitacją. W wykładach i prezentacjach związanych z konferencją weźmie  udział niemal 900 naukowców.

Badania nad naturą grawitacji to jedna z najobszerniejszych i najbardziej wyrafinowanych intelektualnie dziedzin współczesnej nauki. Od dziś fizycy z całego świata zaczynają omawiać wyniki swoich dociekań podczas wyjątkowego wydarzenia: warszawskiej konferencji grawitacyjnej GR20/Amaldi10.

W tym tygodniu Warszawa znajdzie się w centrum uwagi wszystkich fizyków zajmujących się grawitacją. W Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu rozpoczyna się dziś XX Międzynarodowa Konferencja Ogólnej Teorii Względności i Grawitacji (GR20), połączona z X Konferencją Edoardo Amaldiego o Falach Grawitacyjnych (Amaldi10). W tym wyjątkowym wydarzeniu, za organizację którego odpowiada Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (FUW), uczestniczy blisko 900 fizyków, m.in. światowej sławy specjaliści od kwantowej grawitacji: prof. Abhay Ashtekar, prof. Roger Penrose i prof. Carlo Rovelli.

Międzynarodowe Konferencje Ogólnej Teorii Względności i Grawitacji są organizowane co trzy lata pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Teorii Względności i Grawitacji. Tegoroczna, dwudziesta konferencja odbywa się wspólnie z przeprowadzaną co dwa lata Konferencją Edoardo Amaldiego o Falach Grawitacyjnych Międzynarodowego Komitetu Fal Grawitacyjnych. Polskimi organizatorami konferencji GR20/Amaldi10 są Uniwersytet Warszawski oraz Polskie Towarzystwo Relatywistyczne. Patronat nad konferencją objęli prezes Polskiej Akademii Nauk i rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Wczoraj otwarcia Konferencji dokonali osobiście: prof. Jerzy Lewandowski, prezes Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego, prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Malcolm MacCallum, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Teorii Względności i Grawitacji oraz prof. Eugenio Coccia, prezes Międzynarodowego Komitetu Fal Grawitacyjnych. Konferencja będzie trwać do 13 lipca.

„Połączona konferencja GR20/Amaldi10 to wydarzenie bezprecedensowe, które przyciągnęło do Warszawy prawie 900 naukowców zajmujących się różnymi teoriami grawitacji oraz falami grawitacyjnymi i związanymi z nimi zagadnieniami astrofizycznymi. Przez najbliższy tydzień będziemy gościć znakomitych fizyków z niemal 50 państw całego świata”, podkreśla prof. Jerzy Lewandowski (FUW), przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Każdego dnia program konferencji GR20/Amaldi10 obejmuje sesję przedpołudniową, złożoną z następujących po sobie godzinnych wykładów wybitnych naukowców, oraz szereg równoległych sesji popołudniowych, składających się z wielu kilkunastominutowych prezentacji.

Podczas konferencji fizycy zamierzają dyskutować m.in. o pętlowej i strunowej teoriach grawitacji kwantowej, własnościach fal grawitacyjnych, obecnych i przyszłych detektorach fal grawitacyjnych oraz najnowszych pomiarach mikrofalowego promieniowania tła. Tematami dyskusji astrofizycznych będą m.in. układy binarne gwiazd neutronowych i dziwnych, zderzenia gwiazd, formowanie się supermasywnych czarnych dziur w jądrach
galaktyk, procesy łączenia się czarnych dziur oraz ich oddziaływanie z ciemną materią.

Naukowcy będą poszukiwać odpowiedzi na wiele intrygujących pytań. Jaką geometrię ma Wszechświat? Jaką strukturę ma kosmiczna próżnia? Czy efekty grawitacyjne i te, które obserwujemy podczas przyspieszania, na pewno są identyczne? Czy można zbudować obserwatorium fal grawitacyjnych rozmiarów całej galaktyki? Czy jest możliwe, by zaobserwować fale grawitacyjne związane z błyskami promieniowania gamma? Jak wielka jest populacja czarnych dziur w pobliżu jądra galaktyki? Wśród tematów poruszanych na konferencji znajdą się też zagadnienia spekulatywne, takie jak tunelowanie przez horyzonty zdarzeń czarnych dziur, czasoprzestrzenie w wyższych wymiarach, formowanie się tuneli czasoprzestrzennych oraz badanie ich własności, a nawet powstawanie wszechświatów potomnych.

W ramach konferencji prof. Carlo Rovelli, wybitny specjalista z zakresu pętlowej grawitacji kwantowej, wygłosi 9 lipca o godz. 20:30 wykład publiczny „Quanta of Space”. Wykład, w języku angielskim, odbędzie się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28.

Międzynarodowa Konferencja Ogólnej Teorii Względności i Grawitacji gości w Polsce po raz drugi. Ponad pół wieku temu, w lipcu 1962 roku, historycznie trzecią konferencję tego typu przeprowadzono w Warszawie i Jabłonnie. Zorganizował ją wtedy wybitny polski fizyk Leopold Infeld, współpracownik Alberta Einsteina. Uczestnikami konferencji byli m.in. tak znani fizycy jak Subrahmanyan Chandrasekhar, Paul Dirac, Richard Feynman i John Archibald Wheeler.

„Konferencja w Jabłonnie okazała się kamieniem milowym w badaniach z  zakresu kwantowej grawitacji, fal grawitacyjnych i metod matematycznych teorii względności. Mamy ogromną nadzieję, że obecna konferencja okaże się równie znacząca dla rozwoju światowej fizyki oraz skonsolidowania i rozwoju środowiska polskich fizyków-relatywistów”, podsumowuje prof. Lewandowski.

Szczegółowy opis konferencji GR20/Amaldi10 można znaleźć w internecie pod adresem:

http://gr20-amaldi10.edu.pl/

(FUW)

{module [346]}

Comments are closed.