Pierwsze spotkanie zespołu koordynacyjnego ds. Copernicusa

0

W Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie polskiego zespołu koordynacyjnego ds. planu implementacji programu Copernicus.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych zainteresowanych udziałem we wdrażaniu Programu w Polsce. Inauguracyjne spotkanie poświęcone było przedstawieniu i dyskusji na temat wstępnej wersji “Planu implementacji programu Copernicus w Polsce”. Celem planu ma być wskazanie administracji państwowej celów służących efektywnemu uczestnictwu polskich podmiotów w rozwoju Programu oraz usprawnieniu faktycznego wykorzystania informacji wytwarzanych w ramach Copernicusa przez polskich użytkowników. Rozwinięta wersja dokumentu “Planu implementacji…” ma powstać w październiku tego roku. 

Na forum Zespołu ds. Programu Copernicus dyskutowane będą także zagadnienia dotyczące programów opcjonalnych Europejskiej Agencji Kosmicznej z zakresu obserwacji satelitarnej, w których Polska uczestniczy – EOEP, Metop-SG i GSC-3.

W charakterze gościa w spotkaniu brał udział przedstawiciel Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

(ZPSK)

{module [346]} 

Comments are closed.