Testy przy makiecie kapsuły MPCV Orion (czerwiec 2013)

0

Równolegle z budową pierwszego egzemplarza MPCV Orion trwają prace przy makietach tej kapsuły. Część z prac wymaga udziału astronautów.

Kapsuła MPCV Orion to jeden z „następców” promów kosmicznych, które zakończyły swoją służbę w lipcu 2011 roku. To właśnie temu pojazdowi przypisana jest rola lotów poza bezpośrednie otoczenie Ziemi – być może w kierunku orbity księżycowej, ku planetoidom i docelowo – ku orbicie Czerwonej Planety. MPCV Orion ma służyć jako środek transportu ludzi od początku do końca misji – to w niej będą znajdować się astronauci dniu startu i podczas powrotu na Ziemię. Wszystkie inne komponenty przyszłych misji załogowych będą zajmowane przez ludzi jedynie czasowo – np. podczas lądowania i pobytu na innym ciele niebieskim oraz w habitacie, dostosowanym do operacji jedynie w przestrzeni kosmicznej. MPCV Orion jest zatem elementem krytycznym przyszłych misji NASA – bez niego nie odbędą się żadne loty załogowe.

Równolegle nad pracami przy pierwszym Orionie, przygotowywanym do przyszłorocznego lotu bezzałogowego, trwają testy nad makietami kapsuły. Są to ważne prace, gdyż w ich trakcie konstruowane są m.in. procedury działania wewnątrz kapsuły. Z kolei te procedury będą znacząco inne od tych, jakie stosowano w lotach wahadłowców, gdyż MPCV Orion jest znacznie mniejszym pojazdem o zupełnie innych parametrach operacyjnych.

Na zdjęciu dołączonym do tego artykułu widać dwóch astronautów – Catherine Coleman i Richarda Arnold’a, wchodzących do makiety MPCV Orion w dniu 13 czerwca 2013 roku. Tematem tych testów było sprawdzenie kompatybilności skafandrów kosmicznych z kapsułą. Jest to ważny temat, gdyż astronauci będą ubrani w skafandry podczas startów, lądowań oraz niektórych etapów misji, takich jak spacer kosmiczny, a prace w skafandrze są trudniejsze od tych wykonywanych w zwykłych ubraniach. Ponadto, co wykazały prace komisji badającej katastrofę promu Columbia, kompatybilność skafandrów z pojazdem może mieć duże znaczenie dla przeżycia załogi w przypadku usterki pojazdu.

Pierwszy lot załogowy MPCV Orion nastąpi prawdopodobnie dopiero w okolicach 2020/2021 roku. Do tego czasu powinny zostać opracowane wszystkie podstawowe procedury działań astronautów w MPCV Orion, tak by pierwsze misje tej kapsuły charakteryzowało ryzyko na akceptowalnym poziomie.

(NASA)

{module [346]}

Comments are closed.