Profesor Jacek Walczewski – wspomnienie

0

W ubiegłą środę odszedł od nas prof. Jacek Walczewski – jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiej astronautyki, wizjoner i twórca rakiet Meteor.

Jacek Walczewski (ur. w 1931 roku w Krakowie) studiował w latach 1950-1956 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a następnie na Politechnice w Łodzi. W latach 1955-1957 pracował jako konstruktor maszyn, a od 1958 roku zajął się pracą naukową w zakresie ziemskiej atmosfery. Uzyskał stopnie naukowe doktora (1967), doktora habilitowanego (1985) i profesora (1990). Napisał wiele prac naukowych w tej dziedzinie (m.in. „Polskie rakiety badawcze”, „Dorobek Zakładu Meteorologii Kosmicznej IMGW w ciągu 20 lat istnienia”).

W 1961 roku zorganizował w Państwowym Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym (PIHM) w Krakowie Pracownię Rakietowych Sondowań Atmosfery, której został kierownikiem. W 1965 r. Pracownia została przekształcona w Zakład Badań Rakietowych i Satelitarnych PIHM. W Zakładzie powstały polskie rakiety badawcze serii Meteor: Meteor 1, 2 i 3. Największy zasięg miała rakieta Meteor 2, która prawdopodobnie przebiła wysokość 100 km, czyli umowną granicę ziemskiej atmosfery z kosmosem.

W latach 70-tych program rakiety Meteor został wstrzymany ze względów politycznych i ekonomicznych. W 1975 roku Zakład Badań Rakietowych i Satelitarnych PIHM został rozdzielony na dwie samodzielne jednostki: Zakład Badań Górnej Atmosfery i Ośrodek Odbioru Danych Satelitarnych. Jacek Walczewski objął kierownictwo nad pierwszym z nich. Zakład zmieniał później nazwę na Zakład Meteorologii Kosmicznej (od 1980 r.) i Zakład Teledetekcji Atmosfery (od 1985 r.). W 2007 r. Zakład został zlikwidowany, a w jego miejscu powstał Zakład Monitoringu i Zanieczyszczenia Powietrza, w którym Jacek Walczewski pracował już tylko na pół etatu. W 2010 r. przeszedł na emeryturę. W tym samym roku został honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Rakietowego.

(wikipedia)

Comments are closed.