Andrzej Jurewicz – wspomnienie

0

14 czerwca odszedł od nas profesor Andrzej Jurewicz, będący kluczową postacią w Polsce w dziedzinie badań atmosfer i powierzchni planet. Profesor dbał o rozwój kadry naukowej, prowadził wykłady z Podstaw Fizykalnych Teledetekcji dla studentów UW i kształtował programy naukowe poszczególnych instrumentów w misjach satelitarnych.

Profesor Andrzej Jurewicz (1933 – 2013) rozpoczął swoją pracę zawodową w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego w 1955 roku. 4 lata później uzyskał stopień doktora nauk fizycznych przyznany przez Radę Wydziału Matematyki i Fizyki UW. Od października 1968 roku był pracownikiem Instytutu Badań Jądrowych, w którym pełnił kolejno funkcję kierownika Pracowni Cząstek Elementarnych Zakładu Teorii Jądra Atomowego oraz kierownika Zakładu Teorii Jądra Atomowego.

W 1969 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nadany przez Radę Wydziału Fizyki UW. Oprócz działalności naukowej stale prowadził działalność dydaktyczną. Odbył szereg staży zagranicznych w najlepszych ośrodkach w Rosji i Włoszech. Był stałym recenzentem i współpracownikiem Zentrablatt fur Mathematik Akademii Nauk w Heidelbergu. Pracownikiem IBJ był aż do reorganizacji instytutu pierwszego stycznia w 1983 roku. Następne lata do 30 kwietnia 1986 roku był w dyspozycji Pełnomocnika Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Prof. Jurewicz rozpoczął współpracę z Centrum Badań Kosmicznych PAN w maju 1986 roku w zakresie teoretycznych podstaw teledetekcji atmosfery. Nowa tematyka stanowiła nie lada wyzwanie, jednak prof. Jurewicz słynął z odwagi w podejmowaniu działań. Biorąc udział w misjach satelitarnych, kształtował programy naukowe poszczególnych instrumentów. Misje marsjańskie, a szczególnie udział w eksperymencie: „Planetarny Spektrometr Fourierowski misji Mars Express”, stanowiły w ostatnich latach istotę jego działań.

Pełnił funkcje kierownika Zakładu Teledetekcji, z-cy dyrektora ds. naukowych oraz wielokrotnie był członkiem kolegium dyrekcyjnego CBK PAN. Pozostawił po sobie ponad 50 publikacji, wypromował doktorów oraz wielu magistrów. Pracownikiem CBK PAN był do 2010 roku.

Źródło: CBK

Comments are closed.