Kosmonauta na Space Expo 2013

0

Zapraszamy na relację z wystawy Space Expo, która odbyła się na początku maja w Warszawie. 

W dniach 4 – 9 maja br. Warszawa gościła Space Expo  objazdową, interaktywną wystawę, prezentującą szeroki zakres zastosowań technologii kosmicznych. Przez kilka dni mieszkańcy stolicy mogli oglądać szereg animacji, eksponatów pokazujących jak olbrzymią rolę we współczesnym świecie pełnią satelity. Urozmaiceniem wystawy były krótkie prezentacje, dotyczące tematyki astronautycznej, przygotowywane i wygłaszane zarówno przez specjalistów, jak i miłośników tej dziedziny. Wśród prelegentów nie zabrakło również przedstawicieli Kosmonauta.net – o znaczeniu technologii kosmicznych dla krajów Afryki Subsaharyjskiej opowiadała Agnieszka Rybaczyk.

Sektor kosmiczny często jest błędnie utożsamiany z egzotycznymi misjami do odległych zakątków Układu Słonecznego. Tymczasem obejmuje on całe spektrum produktów i usług, począwszy od kosztownych statków kosmicznych, a kończąc na odbiornikach naziemnych. Organizowana przy udziale Komisji Europejskiej wystawa, ma na celu zwiększać świadomość społeczną na temat, jak istotną rolę odgrywa sektor kosmiczny we współczesnym świecie.

Wystawa ma charakter objazdowy, po opuszczeniu Warszawy kolejna edycja Space Expo odbywa się w Bratysławie (18 – 23 maja), a potem przeniesie się do Dublina.

Przeciętny śmiertelnik mniej lub bardziej świadomie korzysta z technologii satelitarnych, oglądając telewizję satelitarną, czytając prognozę pogody, nie wspominając już o nieodzownym GPS. Technologie te znajdują szerokie zastosowanie m.in w takich sektorach jak lotnictwo, rolnictwo, bądź infrastruktura transportowa. Ze szczegółami i z konkretnymi przykładami mogli zapoznać się zwiedzający wystawę. Niewątpliwie dużym plusem eventu były walory wizualne. Wystawa umieszczona była w półkulistym namiocie, gdzie panujący półmrok w połączeniu z kręgiem monitorów, niebieskawym światłem i imitującą kolejne planety kulą w centralnym miejscu, dawały odczucie, że znajdujemy się wewnątrz statku kosmicznego.

{module [346]}

Oprócz tego dodatkowym urozmaiceniem wystawy były krótkie prezentacje dotyczące sektora kosmicznego, których autorzy chcieli opowiedzieć słuchaczom o interesującej ich tematyce oraz podzielić się wynikami swoich badań. Nasz zespół redakcyjny postanowił poruszyć dość nietypowy, aczkolwiek niezwykle ciekawy temat, dotyczący korzyści sektora kosmicznego dla krajów Afryki Subsaharyjskiej. Nie wchodząc w szczegóły ekonomiczne, pomimo szybkiego rozwoju gospodarczego, większość tych państw klasyfikowanych jest jako bardzo słabo rozwinięte, co przejawia się m.in. niskim dochodem na mieszkańca, słabą kondycją zdrowotną obywateli, wysokim poziomem analfabetyzmu i szczątkową infrastrukturą. Niemniej nawet te państwa czerpią olbrzymie korzyści z technologii satelitarnych. Wbrew pozorom technologie te mają zastosowanie w wielu obszarach. W targanych konfliktami terenach obrazy satelitarne są nie tylko jedynym, ale równocześnie aktualnym i niezawodnym źródłem informacji geograficznej. Ma to olbrzymie znaczenie dla misji pokojowych i humanitarnych. Sygnały GPS umożliwiają szybsze i bezpieczniejsze przemieszczanie się, a telefony satelitarne zapewniają łączność. Przy pomocy nawigacji satelitarnej udało się określić współrzędne geograficzne obozów dla uchodźców, co w znacznej mierze ułatwia niesienie pomocy humanitarnej. Na tym nie koniec zastosowań. Dzięki Internetowi satelitarnemu rozwija się telemedycyna, nawigacja GPS wspiera m.in. proces kontroli malarii (przy pomocy nawigacji wyznaczane są współrzędne geograficzne ognisk malarycznych, dzięki czemu możliwe jest określenie zasięgu choroby), i rozbudowy infrastruktury. Europejska Agencja Kosmiczna wraz z KE rozwijają również program GMFS – wsparcia rolnictwa przy pomocy technologii satelitarnych – dedykowany tylko i wyłącznie dla krajów tego regionu. Z drugiej strony, niektóre z państw afrykańskich same rozwijają rodzimy sektor. Dotyczy to przede wszystkim Nigerii i RPA, posiadających własne satelity i zaplecze naukowe. Ponadto pozostałe kraje, widząc potencjał możliwych korzyści powoli zaczynają wspierać ten sektor.

To tylko nieliczne przykłady występowania sektora kosmicznego w Afryce. Temat ten był zbyt obszerny, by zmieścił się w kilkunastu minutach wystąpienia. Podobnie jak większość pozostałych prezentacji. Celem wystawy nie był bowiem przygotowywanie godzinnych referatów. Chodziło o krótką prezentację, która mogłaby podnieść atrakcyjność wystawy i przyciągnąć więcej słuchaczy.

Organizatorom należą się słowa uznania za propagowanie i upowszechnianie tematyki kosmologicznej. Mamy nadzieję, że w przyszłości stanie się ona coraz bardziej rozpowszechniana i będzie przyciągać szersze grono słuchaczy.

Czy chciałbyś poznać więcej szczegółów dotyczących wystawy Space Expo w Warszawie? Wyślij email na adres kontakt@kosmonauta.net.

{module [526]}

Comments are closed.