Wirniki jako systemy lądownicze kapsuł

0

Inżynierowie i projektanci z NASA Kennedy Space Center testują system wirników nośnych do spowalniania i sterowania załogowymi kapsułami przy wejściu w atmosferę.

Koncepcja nie jest nowa, podobne projekty powstawały już w latach 60 XX wieku, w trakcie programu Apollo. Odrzucono je ze względu na długi czas realizacji. Wtedy podjęto decyzję o spadochronowym systemie lądowniczym i wodowaniu kapsuł na ocenie.

System rotorów ma znacząco zmienić tę sytuację. Zielonym światłem dla rozpoczęcia testów stało się zaniechanie lotów wahadłowcami i rozpoczęcie nowego programu kosmicznego, w którym kapsuły załogowe odgrywają podstawową rolę.

Użycie wirujących płatów, jak w śmigłowcach, ma umożliwić lądowanie kapsuły na lądzie (a nawet na budynkach) ze względu na mniejszą prędkość opadania w stosunku do systemów spadochronowych oraz możliwość sterowania kierunkiem opadania.

Jest to ciekawa koncepcja, obecnie testowana na przeskalowanych modelach kapsuł. Model waży około 1 kilograma i jest opuszczany z 250 metrów na lince. Cementową podłogę wyłożono pianką zmniejszającą reakcje podłoża przy lądowaniu. W trakcie opadania zmieniany jest kąt natarcia płatów w celu badania optymalnych wartości do uzyskania bezpiecznej i stabilnej pracy przy niskiej prędkości.

Wirnik nie posiada własnego napędu, ruch płatów wyzwalany jest przez przepływ powietrza. Aktualne testy w zamkniętym pomieszczeniu są dopiero pierwszym krokiem przed większym wyzwaniem, jakim będą rzeczywiste badania atmosferyczne – na przykład przy użyciu balonów stratosferycznych. Proponowane jest także użycie dodatkowych systemów ochrony przed utratą stabilności w postaci sterowalnych lotek na obudowie kapsuły.

Naukowcy podają jeszcze inne możliwe zastosowanie systemów rotorów: odzyskiwanie dolnych stopni rakiet. Pozwoliłoby to na duże oszczędności materiałowe w przyszłości.

Źródło: NASA

{module [346]}

Model kapsuły w trakcie testów. Credit: NASA/Kim Shiflett

Model kapsuły w trakcie testów. Credit: NASA/Kim Shiflett

Wizja artystyczna kapsuły z rotorem w trakcie opadania w atmosferze. Credit: NASA

Wizja artystyczna kapsuły z rotorem w trakcie opadania w atmosferze. Credit: NASA

Comments are closed.