Roskosmos i NASA wspólnie do asteroidy?

0

NASA zaproponowała Roskosmosowi wspólną misję przechwycenia asteroidy. Rosja uznaje ją za interesujący pomysł.

Rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos może dołączyć do NASA w celu przechwycenia asteroidy i umieszczenia jej na orbicie księżycowej i dalszej eksploracji. O zapowiedzi misji pisaliśmy pod koniec ubiegłego miesiąca.

“To bardzo interesujący projekt, w którym udział specjalistom z Roskosmosu zaproponowała NASA”, powiedział Władimir Popowkin, szef Roskosmosu, w wywiadzie w piątkowym wydaniu Rosijskaja Gazieta. Misja umożliwiłaby “wysłanie załogowej ekspedycji w celu zbadania i pobrania próbek asteroidy”.

Misję przechwycenia 7 metrowej, pięćset tonowej asteroidy zaproponował rok temu Keck Institute for Space Studies, należący do prestiżowej uczelni California Institute of Technology (CalTech). W propozycji budżetu NASA na przyszły rok być może znajdzie się 100 milionów USD na rozpoczęcie projektu, którego realizacja by nastąpiła przed 2025 rokiem. Według szacunków instytutu Kecka, koszt misji wyniósłby około 2 miliardy 650 milionów USD.

Popowkin nawiązał też do zagrożenia ze strony asteroid i innej kosmicznej materii wchodzącej w atmosferę Ziemi. Według niego do 2020 roku należałoby wdrożyć jednolity system śledzenia ciał niebieskich zagrażających Ziemi i opracować sposoby zapobiegania zderzeń z nimi.

(RIA)

{module[346]}

Comments are closed.