Z newslettera COSMOS+

0

 Sieć narodowych punktów kontaktowych ds. przestrzeni kosmicznej informuje o przyszłych wydarzeniach i spotkaniach.

4th International IAA Conference on Space technologies (17-19 kwietnia)

W Dniepropietrowsku (Ukraina) będzie miała miała miejsce czwarta konferencja Międzynarodowej Akademii Astronautycznej poświęcona technologiom kosmicznym. Między 17 a 19 kwietnia naukowcy i inżynierowie będą omawiali nowe trendy i osiągnięcia w dziedzinie technologii kosmicznych i rakietowych, a także będą poszukiwali rozwiązań na problemy z którymi spotykają się w swoich krajach i na arenie międzynarodowej.

Więcej informacji

Space Innovation Powering Blue Growth Conference (18-19 kwietnia)

18 i 19 kwietnia w irlandzkim Cork odbędzie się konferencja poświęcona innowacjom sektora kosmicznego, które mają wkład w rozwój innych dziedzin związanych z morzem, jak rybołówstwem, akwakulturą, wydobyciem ropy i gazu, czy turystyką.

Więcej informacji

17. European Navigation Conference (23-25 kwietnia)

W Wiedniu (Austria) między 23 a 25 kwietnia odbędzie się 17. Europejska Konferencja Nawigacji. Hasłem spotkania będzie “nawigacja poszerza nasze horyzonty!”. Głównym tematem będzie stan obecny i przyszłość systemów nawigacyjnych, przede wszystkim europejskiego Galileo. Na ENC 2013 pokazane zostaną współczesne i przyszłe rozwiązania z dziedziny nawigacji naziemnej i satelitarnej.

Więcej informacji

{module [346]}

European Earth Monitoring Programme Copernicus: Its Benefits for the Citizens of Eastern Europe (21-22 maja)

21 i 22 maja w Bukareszcie (Rumunia) odbędzie się druga konferencja poświęcona europejskiemu programowi obserwacji Ziemi Copernicus (GMES). Zeszłoroczna konferencja spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, że organizatorzy postanowili powtórzyć ją w tym roku. Osią wydarzenia będzie przedstawienie korzyści jakie niesie Copernicus obywatelom Unii Europejskiej.

Więcej informacji

Spotkanie ekspertów nt. użycia informacji uzyskanych z przestrzeni kosmicznej w systemach wczesnego ostrzegania (26-27 czerwca)

Biorąc pod uwagę znaczenie systemów wczesnego ostrzegania w minimalizowaniu ilości ofiar i strat katastrof, UNSPIDER organizuje spotkanie ekspertów niemieckich i ekspertami Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęcone wykorzystaniu niemieckich systemów satelitarnych w systemach wczesnego ostrzegania. Spotkanie odbędzie się 26 i 27 czerwca w Bonn (Niemcy).

Więcej informacji

(COSMOS+)

{module [346]}

Comments are closed.