Meteoryt starszy od Układu Słonecznego?

0

Naukowcy z Washington University o St. Louis opublikowali wyniki badań meteorytu znalezionego na Antarktydzie. Okazało się, że meteoryt zawiera ziarenka powstałe podczas dawnej supernowej. Sam meteoryt może być starszy od Układu Słonecznego.

Nasz Układ Słoneczny powstał około 4,6 miliarda lat temu z chmur gazu i pyłu, które wcześniej powstały m.in. z supernowej lub nawet kilku supernowych. To właśnie dzięki supernowym zawdzięczamy w naszym Układzie Słonecznym obecność cięższych pierwiastków, takich jak złoto czy uran. Aktualnie naukowcy uważają, że supernowe są ważnym źródłem wielu pierwiastków cięższych od tlenu, także krzemu. Druga grafika w galerii tego artykułu prezentuje typową strukturę gwiazdy w późnym etapie ewolucji, z której wkrótce powstanie supernowa.

Wydaje się więc dość prawdopodobne, że wokół Słońca wciąż przebywają cząstki, które powstały wcześniej niż nasz Układ Słoneczny. Dotychczas jednak dość mało zdobyto materiału, który mógłby być starszy od 4,6 miliardów lat.

{module [346]}

Jest możliwe, że właśnie naukowcy zdobyli i poprawnie zidentyfikowali pierwszą materię starszą od Układu Słonecznego. Naukowcy z Washington University in St. Louis opublikowali wyniki badań meteorytu znalezionego na Antarktydzie. Wewnątrz tego meteorytu znajdują się ziarenka piasku (SiO2), wielkości zaledwie 250 nm, w których zarejestrowano dużą ilość izotopu tlenu-18. Ten izotop sugeruje pochodzenie od supernowej. Podobne ziarenko piasku znaleziono w innym meteorycie, znalezionym na Antarktydzie przez chiński zespół poszukiwaczy.

Wcześniej udało się znaleźć kilka podobnych ziarenek, jednak po analizie wykazano, że pochodzą one od czerwonych gigantów, odrzucających swe warstwy atmosfery, a nie od supernowych. Te ziarenka z inną zawartością izotopu tlenu-18 zostały natomiast powiązane z dawną supernową. Co ciekawe skład izotopowy tlenu w tych ziarenkach z oddzielnych meteorytów jest bardzo zbliżony do siebie. To sugeruje wspólne pochodzenie – dość możliwe, że z tej samej supernowej, która z kolei mogła przyczynić się do powstania naszego Układu Słonecznego.

Wyniki badań tych ziarenek SiO2 zostaną wkrótce opublikowane na łamach czasopism naukowych Science i Astrophysical Journal.

Pierwsza grafika w galerii tego artykułu prezentuje pozostałość po supernowej Cassiopeia A, której światło dotarło do Ziemi w XVII wieku (nie zostało prawdopodobnie jednak odnotowane w zapiskach astronomów).

(WUiSL)

{module [526]}

Skład gwiazdy tuż przed supernową / Credits - Wikipedia Commons

Comments are closed.